Plantago media – jitrocel prostřední

18. 2. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Plantago media L. – jitrocel prostřední  

Plantago media subsp. media – j. prostřední pravý

Plantago media subsp. longifolia (G. Mey.) H. Witte – j. prostřední dlouholistý

Syn.: Plantago media var. longifolia G. Mey. 

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité
Status: běžný druh

Popis:
Vytrvalé, 15-30 cm vysoké byliny s tlustým přímým oddenkem a přízemní růžicí listů. Listy jsou tmavě zelené nebo šedozelené, eliptické, vejčité až obvejčité, na konci okrouhlé nebo tupé, na bázi klínovitě sbíhavé, na okraji celistvé nebo oddáleně vroubkované, sedmi až devítižilné, k zemi přitisklé až téměř přímé, oboustranně bělavě nebo šedavě chlupaté. Řapíky jsou křídlaté, chlupaté. Květní stopky jsou tuhé, přímé nebo na bázi vystoupavé, hustě přitiskle chlupaté. Klasovitá květenství jsou hustá, válcovitá. Listeny jsou velmi drobné, vejčité. Kalich je bílý, olysalý nebo lysý. Kališní cípy jsou nestejné, zadní široce vejčité, kýlnaté. Koruna je bělavá, lysá, s korunními cípy vejčitými až vejčitě eliptickými. Nitky jsou za květu nápadně růžové či fialové, později hnědnou. Plodem jsou elipsovité tobolky.

Možná záměna: Od jitrocele většího (Plantago major) a jitrocele chudokvětého (Plantago uliginosa) se liší hustě chlupatými listy a také nápadně zbarvenými prašníky v době květu.

Rozšíření:
Jitrocel prostřední je široce rozšířeným druhem, který se vyskytuje od západní Evropy po severozápadní Čínu a Dálný východ. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně, od nížin do podhůří, výše do hor se dostává většinou jen přičiněním člověka.

Ekologie: Druh s poměrně širokou ekologickou amplitudou, který roste na sušších loukách, mezích, stráních či pastvinách, na travnatých okrajích cest, na travnatých plochách v lidských sídlech, v parcích, na okrajích křovin a světlejších lesů či na náspech. Vyskytuje se jak na hlubších, tak i na mělkých kamenitých půdách, často s vyšším obsahem živin, půdní vlhkosti a zásaditou reakcí. Je diagnostickým druhem širolistých suchých trávníků svazu Cirsio-Brachypodion pinnati a Bromion erecti.

Hemikryptofyt, který kvete od června do srpna.

Význam: Jitrocel prostřední obsahuje podobné účinné látky jako jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), avšak ve výrazně nižších koncentracích. V lidovém léčitelství jsou semena občas používána jako projímadlo.

Taxonomická poznámka: V rámci P. media jsou na našem území rozeznávány dva subspecifické taxony: P. media subsp. media, který má listy přitisklé k zemi a řapíky kratší než čepel, a P. media subsp. longifolia, který má listy vystoupavé až vzpřímené a řapíky většinou stejně dlouhé jako čepel. Vzhledem k tomu, že v přírodě existují smíšené populace a přechodné morfotypy, je determinace těchto taxonů velmi obtížná a samotné rozlišování těchto taxonů je diskutabilní.

 

 

Literatura:

Cui H., Zhenyu L., Lai W. & Hoggard R. K. (2011): Plantaginaceae. – In.: Wu Z. Y., Raven P. H. & Hong D. Y. (eds), Flora of China. Vol. 19 (Cucurbitaceae-Valerianaceae, Annonaceae & Berberidaceae). Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, 495–503.

Hultén E. & Fries M. (1986): Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. - Koeltz Scientific Books, Königstein, 996 p.

Chrtek J. sen. (2000): Plantaginaceae Juss. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 529–549.