Plantago atrata subsp. sudetica - jitrocel tmavý sudetský

27. 7. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Plantago atrata subsp. sudetica (Pilger) Holub - jitrocel tmavý sudetský

Syn.: Plantago montana subsp. atrata var. sudetica Pilger; Plantago atrata subsp. atrata var. sudetica (Pilger) Pilger

Čeleď: Plantaginaceae - jitrocelovité

Status: C1, §1, ČK, WORLD-E

 

Popis: Bylina s krátkým, větveným oddenkem a vytrvávajícími listy. Vytváří vzpřímené přízemní růžice listů (1 až 3 růžice pro každou rostlinu); čepel kopinatá, na vrcholu mírně zašpičatělá, na bázi znenáhla řapíkatá (s řapíkem na bázi trojúhelníkovitě rozšířeným), celokrajná nebo nepravidelně dlouze zubatá, lysá nebo řídce bělavě chlupatá. Klas hustý, vejcovitý, výrazně kratší než stvol. Koruna hnědá, korunní cípy kopinaté, tyčinky delší než koruna. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Jediný zástupce sec. Montana v České republice, nominátní poddruh ani  subsp. carpatica se na našem území nevyskytují. Díky bodovému rozšíření nezaměnitelný druh naší flóry.

 

Rozšíření: Stenoendemit České republiky s jedinou světovou lokalitou - Velká kotlina v NPR Praděd v Hrubém Jeseníku. Ostatní doklady z České republiky jsou  záměny s Plantago lanceolata.

 

Ekologie: Druh rostoucí v subalpínském pásu v nadmořských výškách okolo 1300m n.m., na zatravněných kamenitých až skalnatých svazích, kamenitých holích. Na půdách skeletovitých, humózních i chudších na živiny. Za vhodných podmínek se poměrně dobře rozmnožuje generativně semeny.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, s optimem kvetení v červnu a červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, uvedený v Červené knize, i ve světové Červeném seznamu. Jediná lokalita je rovněž chráněna územně v rámci NPR Praděd, CHKO Jeseníky. Ohrožení je dáno celkovou vzácností druhu čítající zhruba 400 jedinců. Populace je dnes považována za relativně stabilní, kdy největší problém představuje okus rostlin kamzíkem a dříve masivní sběr do herbářů. Bylo úspěšně zkoušeno experimentální pěstování.

 

 plantago_atrata_subsp_sudetica1 plantago_atrata_subsp_sudetica2 plantago_atrata_subsp_sudetica3 plantago_atrata_subsp_sudetica4

Literatura:

Chrtek J. sen. (2000): Plantaginaceae Juss. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 529–549.