Phytoecia uncinata - kozlíček

31. 10. 2023 vytvořil Filip Trnka

Phytoecia uncinata (W. Redtenbacher, 1842) – kozlíček

Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití

Status: EN

 

Popis: Velikost těla 6–9 mm. Zbarvení těla černo-šedé, štítek světle šedý. Celé tělo dlouze chloupkované. Tykadla stejně dlouhá jako tělo. Kusadla jednoduchá. Hlava, štít a krovky silně tečkovány.

 

Možná záměna: S příbuzným a běžným kozlíčkem kovolesklým (Phytoecia caerulescens). Druhy lze snadno odlišit dle vrcholu kusadel. P. caerulescens má dvojitý vrchol kusadla a P. uncinata má vrchol jednoduchý.

 

Rozšíření: Převážně evropský druh vyskytující se ve střední Evropě, na Balkánském poloostrově, Rumunsku, Moldávii, Ukrajině a Rusku.

 

V ČR velmi vzácný druh znám pouze z Českého středohoří, Mostecka a z jižní Moravy.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce dubna do začátku července s maximem od půlky května do poloviny června. Xerotermní druh obývající stepní a lesostepní lokality, louky, úhory a ruderály. V ČR monofág na voskovce menší (Cerithe minor). Imaga sedí na stoncích a v paždích listů živných rostlin. Vývoj larev ve stoncích.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „ohrožený“. Ohrožení spočívá v zarůstání stepních a lesostepních stanovišť. Vhodným managementem je narušování půdního krytu, pastva a vyřezávání náletu.

 

   

 

Literatura:

 

Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín.

 

Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice.