Phytoecia scutellata - kozlíček

6. 1. 2016 vytvořil Filip Trnka

Phytoecia scutellata (Fabricius, 1793) - kozlíček 

Syn.: Cardoria scutellata (Fabricius, 1792); Saperda scutellata Fabricius, 1792 

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití 

Status: RE 

 

Popis: Velikost těla 7-14 mm. Tělo a přívěsky černé, štít a krovky hnědé se světlým chloupkováním. Bílá skvrna na zadním okraji štítu, štítek stejné barvy. Krovky samců směrem k zadečku zúžené, samice téměř stejně široké jako při bázi krovek. 

 

Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Malá Asie, Kavkaz a Severní Irán. V rámci celého areálu velmi lokální vzácný druh.

 

V ČR byl tento druh vždy velmi vzácný, známe staré nálezy ze střední Moravy (Olomouc) a především z jižní Moravy (Uherské Hradiště, Mikulov, Znojmo). Nedávno byl tento kozlíček znovuobjeven u Dolních Dunajovic na Mikulovsku. V ČR probíhá severozápadní okraj areálu. 

 

Biologie a ekologie: Dospělci již brzy z jara od března do června s maximem výskytu v dubnu. S tím to druhem se setkáme na stepích a lesostepích, kde vyhledává živnou rostlinu srpek obecný (Falcaria vulgaris). Imaga žijí velmi skrytě poblíž živných rostlin (na jaře samci dobře létají a hledají samičky), do kterých samička klade po jednom vajíčku. Larvy žijí v kořenech, následkem žíru rostliny odumírají. Kuklení larev probíhá na podzim, dospělci se později líhnou a přezimují v kukelní komůrce. 

 

Ohrožení a ochrana: Tento druh kozlíčka není chráněn zákonem, ale je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „regionálně vyhynulý“ a měl by být přeřazen do kategorie „kriticky ohrožený“. Všechny lokality výskytu by měly být přísně chráněny a udržovány náležitým managementem jako je odstraňování náletu, agresivních trav a narušování drnu.

 

 

Literatura:

 

Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín, 368 pp.

 

Sama G. (2002): Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area. Part 1. Northern and Central Europe. Kabourek, Zlín, 173 pp.

 

Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.