Phyllitis scolopendrium - jelení jazyk celolistý

10. 3. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman - jelení jazyk celolistý

Syn.: Asplenium scolopendrium L.; Scolopendrium officinarum Swartz; Scolopendrium vulgare Sm.

Čeleď: Aspleniaceae - sleziníkovité

Status: C1, §1

 

Popis: Kapradina s vystoupavým oddenkem a červenohnědými kořeny uspořádanými do svazku. Mladé listy a vrcholy oddenku hustě pokryté rezavými plevinami. Listy nápadné, dlouhé až 60 cm, vzpřímené nebo převislé, přezimující; čepel eliptická, na bázi srdčitě ouškatá, na vrcholu špičatá, celokraná. Výtrusnicové kupky na spodní straně listů, úzké, rezavé, nestejně dlouhé, souběžné s žilnatinou. V mnoha znacích proměnlivý druh, především u pěstovaných rostlin.

 

Rozšíření: Druh s cirkumboreálním areálem zahrnujícím Evropu, severní Afriku,  Malou Asii, Střední Asii, Zakavkazí, Dálný Východ (oddělený rozsáhlým hiátem) a východní část Severní Ameriky, především státy Michigan, New York, kanadskou provincii Ontario atd. Fytogeograficky zajímavou oblastí výskytu je Makaronésie - Kanaráské a Azorské ostrovy.

 

V České republice vzácný druh, který se s jistotou vyskytuje pouze v kolinním až submontánním stupni na území Moravy především v oblasti Moravského krasu a Moravské brány. Většina nálezů z Čech je považována za zplanělé rostliny z kultury, včetně výskytů na stěnách studní na brněnském Špilberku a jinde. Sporné a doposud nevyřešené jsou výskyty v severních a východních Čechách.

 

Ekologie: Druh preferující stinná a vlhká stanoviště jako jsou sutě a suťové lesy, inverzní polohy v uzavřených listnatých lesích, skaliska, skalní štěrbiny. Preferuje bazické podklady, s bohatou zásobou humusu. Druhotně osidluje vlhké zdivo, např. u okapových rour, stěny studní.

 

Vytrvalý hemikryptofyt, výtrusy dozrávají od července do října.

 

Ochrana a ohrožení: Jelení jazyk patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožené. Stejný status mu náleží i v Červeném seznamu. Lokality tohoto druhu jsou chráněné územně.

 

Taxonomická poznámka: Na základě cytologické variability se v některých zemích rozlišují samostatné druhy, příp. poddruhy jeleního jazyku celolistého, nelišící se morfologicky, ale pouze počtem chromozómů. Jedná se druh Phyllitis fernaldiana (= Ph. japonica subsp. americana), který je tetraploidní a vyskytuje se v Japonsku. V řadě zemí však takové členění není akceptováno a vylišené taxony se uvádí pouze jako synonyma.

 

Etymologická poznámka: Druhový název je odvozen z řeckého slova scolopendra, nebo-li stonožka. A vztahuje se k výtrusnicovým kupkám, které tvarem a rozložením připomínají páry nohou stonožek.