Phlegra fasciata - skákavka stužkovitá

7. 10. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Phlegra fasciata (Hahn, 1826) – skákavka stužkovitá

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 5–7 mm (hlavohruď 2–2,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlejšími chloupky a dvěma světlými pruhy a světlou linkou na okraji. Zadeček je oválný, mírně protažený, vzadu zašpičatělý. Zbarvení zadečku je hnědé až šedohnědé po stranách se dvěma světlými proužky a širším středovým proužkem. Samci jsou tmavší s méně zřetelnými proužky. Nohy a makadla jsou u samců tmavě hnědá s nevýrazným kroužkováním, u samic žlutohnědé s tmavším kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy rodu Phlegra (v ČR 3 druhy), zvláště se samci stepní skákavky šedopruhé (P. cinereofasciata), kteří však mají střední proužek na zadečku obvykle zubatý a celkově mají zadeček více protáhlý. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. Třetí druh rodu udáván z našeho území skákavka úzkopásá (P. bresnieri) má kontrastnější zbarvení a samice mají žlutavé nohy bez proužků. Tento druh byl však u nás nalezen historicky jen jednou na Mohelenské hadcové stepi a pravděpodobně se u nás již nevyskytuje.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území od nížin do středních poloh.

 

Biologie a ekologie: Skákavka stužkovitá obývá osluněné travnaté biotopy, jako jsou stepi, lesostepi, sušší louky, vřesoviště, pastviny, meze, okraje cest, úhory a někdy také v pískovnách a lomech. Žije na zemi mezi sporou vegetací a kameny, někdy také na nižších bylinách. Aktivní je ve dne, zvláště za slunečného počasí, kdy hbitě lozí po zemi a nízké vegetaci a loví drobný hmyz. Ve stařině samice vytvářejí bílý vakovitý kokon, ve kterém hlídají vajíčka. S dospělci se setkáme nejvíce od dubna do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. 2002: Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.