Philodromus margaritatus - listovník plochý

13. 9. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) – listovník plochý

Čeleď: Philodromidae – listovníkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Velký druh listovníka. Délka těla až 8 mm (hlavohruď 4 mm). Tělo je pokryto šedými chlupy, v okolí chelicer jsou chlupy světlejší. Celkově je kontrast zbarvení variabilní, vždy však převládá šedavé zbarvení, někdy i s nádechem do modra. To pomáhá listovníkovi dokonale se maskovat na kůře stromů. Zadeček je nápadně plochý. Nohy dlouhé, s nenápadným kroužkováním.

 

Možnost záměny: Záměna je možná s ostatními listovníky, zejména s listovníkem větvovým (Philodromus emarginatus), který žije navíc velmi podobným způsobem života. Bezpečně se tyto dva druhy rozlišují jen podle pohlavních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh (Evropa, Asie).

 

V ČR nehojně po celém území, zejména v nížinách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Lesy, háje, parky aj. Tento velký listovník je svým způsobem života vázaný na kůru stromů. Zejména vyhledává stromy s rozpraskanou, členitou kůrou např. borovice, duby. Aktivní je zejména ve dne, kdy pobíhá po kůře a loví kořist. Za nepříznivých podmínek se schovává v prasklinách kůry nebo pod kůrou, kde díky plochému tělu nemá problém dostat se i do malé škvíry. Pod kůrou také samice v létě buduje plochý kokon. S těmito listovníky se můžeme setkat i v zimě, při odloupnutí kůry nebo například v ptačích budkách, kam se na zimu s oblibou stahují.

 

   

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.