Philodromus dispar - listovník rozličný

27. 8. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Philodromus dispar Walckenaer, 1826 – listovník rozličný

Čeleď: Philodromidae – listovníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4–6,1 mm (hlavohruď 2–2,5 mm). Hlavohruď samic a mladých jedinců je tmavě hnědá se světlým středovým proužkem a bílým lemem hlavohrudi. Zadeček je oválně zploštělý, hnědý s tmavší srdeční skvrnou a světlou žlutohnědou kresbou, boky zadečku jsou světlé žlutohnědé. Samci mají hlavohruď i zadeček černě zbarvený se světlou linkou okolo hlavohrudi. Nohy jsou žlutohnědé s drobným tmavým tečkováním.

 

Možná záměna: Typicky zbarvený listovník, samci jsou u nás nezaměnitelní, samice a mladé jedince lze zaměnit s jinými listovníky rodu Philodromus (v ČR 15 druhů), ovšem díky zbarvení a kresbě se od ostatních druhů dají také odlišit. Typické jsou kopulační orgány.

 

Rozšíření: Palearktický druh, obývající mírný pás Evropy a Střední Asie. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména však v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Listovník rozličný obývá keřové a stromové patro světlých listnatých a smíšených lesů a jejich okrajů (zejména doubrav a lužních lesů), lesostepi, křoviny a remízky. Aktivní je přes den, kdy loví na listech kořist. V létě samice hlídají plochý bělavý kokon, který je obvykle připředen na spodní stranu listů nebo větvích stromů, v kokonu bývá okolo 20 vajíček. S dospělci se setkáme nejvíce od konce května do července.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.