Philodromus collinus - listovník keřový

30. 11. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Philodromus collinus C. L. Koch, 1853 – listovník keřový

Čeleď: Philodromidae – listovníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5-6 mm (hlh. 1,5-3 mm). Tento druh patří mezi naše nejmenší listovníky Hlavohruď je tmavě hnědá se světlým širokým pruhem táhnoucím se středem. Zadeček je hnědý až hnědočervený s tmavším proužkem a několika světlými skvrnami. Zbarvení je variabilní. Nohy jsou hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními listovníky z rodu Philodromus. Ke spolehlivému určení je třeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Evropský druh, jehož areál zasahuje i na západ Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména ve středních polohách v lesnatých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Listovník keřový obývá keřové a stromové patro různých lesních biotopů. Nejčastěji se s ním setkáme v jehličnatých a smíšených lesích. Vyskytuje se však také v parcích, zahradách a v křovinách. S dospělci se setkáme nejvíce od června do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.