Philodromus cespitum - listovník obecný

11. 10. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) – listovník obecný

Čeleď: Philodromidae – listovníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4–5,5 mm (hlh. 2–2,5 mm). Hlavohruď je hnědá až hnědošedá se světlejším středovým pruhem. Zadeček oválný, mírně zploštělý s nevýraznou světlou kresbou. Zbarvení je poměrně variabilní obvykle hnědé až hnědošedé, někdy až hnědočervené. Samci mají mírný odlesk. Nohy jsou jako u všech listovníků typicky dlouhé, první tři páry namířené dopředu.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími listovníky rodu Philodromus (v ČR 14 druhů). Jedná se o  poměrně složitý rod a ke spolehlivému určení je potřeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Evropa, Asie a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh po celém území. Patří mezi naše nejběžnější listovníky. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Listovník obecný obývá různé otevřené biotopy, najdeme ho na loukách, křovinatých stráních, okrajích lesů, ale i v zahradách, parcích nebo v sadech. Obývá zejména bylinné a keřové patro, kde loví potravu na listech. V letních měsících hlídá samice bělavý plochý kokon připředený obvykle ke spodní straně listu. S dospělci se setkáme zejména od května do července.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.