Philodromus buchari - listovník Bucharův

12. 12. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Philodromus buchari Kubcová, 2004 - listovník Bucharův

Čeleď: Philodromidae - listovníkovití

Status: VU

 

Popis: Velikost těla 5-8 mm. Světle zbarvený, robustní druh listovníka. Hlavohruď je široká, světle hnědě zbarvená s typickými širokými tmavými okraji v zadní části. Zadeček je oválný, mírně zploštělý světle hnědě až žlutohnědě zbarvený s nevýraznou klínovitou skvrnou a žíháním. Spodní strana těla je žlutavá.  Nohy hnědavé poměrně dlouhé, zejména první dva páry. Při odpočinku má nohy stejně jako většina listovníků široce roztažené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími listovníky rodu Philodromus. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh, zasahuje až do Turecka.

 

V ČR vzácný druh, jen v teplejších oblastech - střední Čechy a jih Moravy.

 

Biologie a ekologie: Tento listovník obývá menší stromy, keře a vyšší vegetaci zejména na stepních biotopech jako jsou lesostepi, výslunné stráně, okraje doubrav apod. Nalezen byl však  i v sadu. Biologie je podobná ostatním listovníkům z rodu Philodromus.

 

Taxonomická poznámka: Tento druh byl popsán podle exemplářů z našeho území teprve v roce 2004 a pojmenován je podle slavného českého arachnologa prof. Jana Buchara.

 

 

Literatura:


 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.