Periplaneta americana - šváb americký

9. 12. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) – šváb americký

Čeleď: Blattidae – švábovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Velký šváb o délka těla 28–36 mm. Hlava je hnědá s černýma očima. Tykadla jsou tenká a výrazně dlouhá. Hrudní štít (pronotum) je světle žlutohnědý se dvěma tmavšími skvrnami, které se často dotýkají a vytváří v zadní části tmavší výběžek. Zadeček je červenohnědý stejně jako křídla. Obě pohlaví mají vyvinutá křídla. Nymfy jsou žlutohnědé, nymfy předposledního instaru získávají zbarvení dospělců. Nohy jsou červenohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Periplaneta. V Evropě se občas vyskytují ještě šváb australský (P. australasiae), který má kontrastnější zbarvení štítu a tmavé skvrny dobře ohraničené a oddělené. Šváb hnědý (P. brunnea) je tmavší s nevýraznou kresbou na štítu.

 

Rozšíření: Kosmopolitní druh, rozšířen po celém světě, zejména v tropických a subtropických oblastech. Původní domovinou je tropická Afrika, odkud se rozšířil s dopravou do USA, kde se rychle rozšířil a zdomácněl, odtud české jméno "americký".

 

V ČR nehojný druh, rozroušeně, zejména ve větších městech. Stejně jako v celé Evropě, žije u nás jen synantropně ve vytápěných budovách (např. Praha, Brno, Olomouc).

 

Biologie a ekologie: Šváb americký obývá v našich podmínkách zejména větší vytápěné budovy, jako jsou sklady, skleníky a pavilony zoologických zahrad. Ve své domovině žije zejména v jeskyních, ve skalách a na starých stromech. Často se k nám dostane s různým zbožím a chová se také jako krmivo pro terarijní zvířata. Uniklí jedinci mohou v budovách se stálou vyšší teplotou založit dlouhodobě prosperující populace. Aktivní je v noci, přes den se zdržuje v úkrytech. Je to všežravec, který ale preferuje rostlinnou potravu. Jedna samice za svůj život může vytvořit až 50 ooték s vajíčky. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá poměrně dlouho, v závislosti na teplotě až 10 měsíců. V ČR se vyskytuje poměrně řídce a nepůsobí významnější ekonomické ani jiné škody.

 

 

Literatura:


Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Vidlička Ľ. (2012): Fauna Slovenska I. – Šváby a modlivky. Veda Bratislava.