Penthophera morio - smutník jílkový

6. 7. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Penthophera morio (Linnaeus, 1758) – smutník jílkový

Čeleď: Lymantriidae - bekyňovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10–15 mm, rozpětí křídel 25–30 mm. Tělo je u samců černé, hustě ochlupené. Samci mají nápadná hřebenovitá tykadla. Křídla jsou poloprůhledné, šedě zbarvené. Samice jsou brachypterní (se zakrnělými křídly) s širokým válcovitým tělem pokrytým šedavými chloupky. Housenka je černá s oranžovožlutými proužky a bradavičkami. Kukla má podobné zbarvení jako housenka a je dlouze ochlupená.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh, záměna je možná snad jen se samci některých vakonošů (Psychidae), kterým se vzdáleně podobá.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední Evropa, východní Evropa a Kavkaz.

 

V ČR jen na jihu území, zejména na jihu Moravy, lokálně však hojný.

 

Biologie a ekologie: Smutník jílkový obývá různé výslunné trávníky, najdeme ho na stepích, lesostepích, vřesovištích, suchých loukách, stráních, pastvinách, na okrajích cest apod. Samci létají od dubna do začátku července při slunečném počasí, kdy hledají samice, které sedí na vegetaci. Po páření samice naklade skupiny vajíček na trsy trav v kokonu a zakryje je chloupky ze svého zadečku. Housenky se líhnou v srpnu, přezimují a na jaře se kuklí. Živí se různými druhy trav, zejména jílky (Lolium sp.). Kuklí se obvykle ve stařině. V některých letech dochází k přemnožení a na vhodných lokalitách až k masovému výskytu

 

 

Literatura:

 


Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli I., Academia Praha.