Papaver maculosum subsp. austromoravicum - mák bělokvětý jihomoravský

17. 5. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Papaver maculosum subsp. austromoravicum (Kubát) Kubát – mák bělokvětý jihomoravský
Syn.: Papaver albiflorum subsp. austromoravicum Kubát, Papaver dubium subsp. austromoravicum (Kubát) Hörandl
Čeleď: Papaveraceae – makovité
Status: VU

Popis: Jednoleté, 20–60 vysoké, modře ojíněné byliny s přímou, jednoduchou až bohatě větvenou, na bázi mělce chlupatou lodyhou, která při poranění roní žlutooranžový, za sucha až červený latex. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, s úzce křídlatými řapíky a peřenosečnou čepelí. Lodyžní listy jsou krátce řapíkaté s peřenosečnou čepelí jejíž koncové úkrojky jsou úzce kopinaté až čárkovité, celokrajné nebo zubaté. Poupata jsou nejširší obvykle v horní třetině. Květy jsou bílé nebo narůžovělé, s nápadnou tmavě fialovou, čárkovitou skvrnou na bázi každého lístku. Prašníky jsou hnědě fialové. Tobolky (makovice) jsou číhovitě vřetenovité, více než 2,5× delší než široké, s plochým nebo jen mírně vyklenutým bliznovým terčem.

Možná záměna: Díky bílým květům s charakteristickou skvrnou na bázi jde na našem území o nezaměnitelný druh máku. Zároveň má jeden z nejtmavších latexů.

Rozšíření: Celkový areál není dostatečně známý. S jistotou se vyskytuje na Balkánském poloostrově odkud na sever zasahuje až do Panonské nížiny. Zavlečen byl do Polska.

V ČR se vyskytuje jen v její Panonské části, tedy na jižní Moravě, kde se vyskytuje ostrůvkovitě od Podyjí po Hodonín a na sever po Brno. Do Čech byl zavlečen do Brandýsa nad Labem a do Českého Středohoří.

Ekologie: Suchomilný druh rostoucí na křovinatých lesostepních stráních, v lesních lemech teplomilných doubrav, vzácněji také na okrajích železničních náspů a v akátinách.

Terofyt, který kvete v dubnu a květnu.

Ohrožení a ochrana: Vzácnější mák vázaný na specifická teplomilná stanoviště, který se v ČR vyskytuje na severním okraji svého areálu. Při ochraně těchto stanovišť není přímo ohrožen lidskou činností. V Červeném seznamu je veden jako druh zranitelný (VU), dříve byl zařazen do kategorie silně ohrožený (C2).

Taxonomická poznámka: Mák bělokvětý jihomoravský patří do taxonomicky velmi komplikovaného okruhu máku pochybného (Papaver dubium agg.). Z tohoto okruhu se u nás vyskytují tři taxony s tetraploidním počtem chromozomů (2n=28) – m. bělokvětý jihomoravský, m. časný (P. confine) a mák Lecoqův (P. lecoqii), a jeden taxon s hexaploidním počtem chromozomů (2n=42) – m. pochybný (P. dubium). Taxonomické pojetí celého komplexu je značně nejednotné. V ČR převládá hodnocení jednotlivých taxonů na úrovni samostatných druhů, na Slovensku a v Rakousku jsou jednotlivé taxony hodnoceny jako poddruhy máku pochybného, jinde není většina taxonů rozlišována vůbec a jsou považovány za synonyma P. dubium.

 

 

Literatura:

Hörandl E. (1994): Systematik und Verbreitung von Papaver dubium L. s. l. in Österreich. – Linzer Biologischer Beitrage 26: 407–435.

Kubát K. (1988): Papaver L. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 482–492.

Woch M. W. (2008): Papaver albiflorum subsp. austromoravicum (Papaveraceae) – nowy takson we florze polskiej. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15: 123–127.