Papaver argemone - mák polní

26. 5. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Papaver argemone L. – mák polní
Syn.: Papaver argemonium St.-Lagre, Roemeria argemone (L.) Morales Torres, Mendoza & Romero García
Čeleď: Papaveraceae – makovité
Status: NT

Popis: Jednoleté, 15–50 cm vysoké byliny s jednoduchými či vzácněji v horní části větvenými, obvykle přímými, chlupatými lodyhami. Všechny části roní po poranění bílý latex. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí dvakrát peřenosečnou s vejčitými až kopinatými úkrojky, vytrvávající obvykle ještě v době květu. Lodyžní listy jsou často téměř přisedlé, s čepelí taktéž dvakrát zpeřenou, s úkrojky velmi tenkými. Květní stopky jsou dlouhé, přitiskle chlupaté. Květy jsou čtyřčetné, velké, jasně červené, okvětní lístky mají na bázi nápadnou černou skvrnu. Tobolky (makovice) jsou protáhlé, ke konci se zužující, u vrcholu často s roztroušenými odstálými štětinami.

Možná záměna: Díky kombinaci červených květů s černou skvrnou na bázi, lodyžních listů s tenkými úkrojky a bílého latexu, se dá tento mák poměrně snadno odlišit od ostatních našich druhů a jedná se tak o nezaměnitelný druh české flóry.

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření v západní (zejména Francie a Velká Británie) a střední Evropě, jehož areál zasahuje až do severních oblastí Mediteránu, jižní Skandinávie a na Ukrajinu.

V ČR se vyskytuje lokálně hojně, jinde roztroušeně až vzácně, zejména v teplejších oblastech, od nížin do podhůří. V poslední době se šíří podél železnic.

Ekologie: Mák polní roste v teplejších oblastech jako plevel v obilných polích. Dále se zejména v poslední době hojně vyskytuje také na železničních náspech a nádražích od nížin do vyšších poloh, na sušších místech podél cest a na rumištích. Vzácněji se s ním můžeme setkat také ve společenstvech teplomilných trávníků a na písčinách. Je diagnostickým druhem jednoletých plevelných společenstev kyselých půd asociací Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae a Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae. V západní Evropě tvoří také společenstvo Papaveretum agremonis.

Terofyt kvetoucí v květnu a na začátku června.

Význam: Dekorativní a málo nebezpečný polní plevel.

 

 

 

Literatura:

Kubát K. (1988): Papaver L. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 482–492.