Paidiscura pallens - snovačka doubravní

13. 8. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) – snovačka doubravní

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný pavouk o délce těla 1,2–2 mm (hlavohruď 0,7 mm), patří mezi naše nejmenší snovačky. Hlavohruď samice je světle žlutohnědá, u samců s tmavším středovým páskem. Zadeček samic je kulovitý, větší než hlavohruď. Zbarvení zadečku samic je žlutavé s průhlednou kutikulou, kde prosvítají bílé guanocyty (buňky ve kterých se ukládají zplodiny metabolismu - krystalky guaninu), které tvoří bílé proužky a skvrny na zadečku. Samci mají na hřbetní straně zadečku tmavou skvrnu. Nohy jsou poměrně krátké, žlutavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s mláďaty snovaček rodu Theridion. Podobné zbarvení jako samice snovačky doubravní, mají samice snovačky černostrakaté (Heterotheridion nigrovariegatum), ty jsou však nápadně větší a mají delší nohy. Rod Paidiscura je malý rod, který zahrnuje celosvětově jen čtyři druhy, v jižní Evropě žije P. dromedaria, zbylé dva druhy žijí na ostrovech Makaronésie a ve východní Asii.

 

Rozšíření: Palearktický druh široce rozšířen po celé Evropě, severní Africe a v jižní části Sibiře.

 

V ČR hojný druh, v nížinách a středních polohách po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka doubravní se vyskytuje v různých typech listnatých lesů nižších a středních poloh, na lesních okrajích, v křovinách, remízcích, ale i v parcích a zahradách. Žije na listech velkolistých stromů a keřů, zejména dubů, ale také na lípách, lískách a javorech. Na spodní straně listů si staví řídké nenápadné sítě. Spíše než samotného pavouka si všimneme jejího typického ostnitého bělavého kokonu, který samice v letních měsících bedlivě hlídá. Kokon je větší než samotný pavouk. V kokonu bývá okolo 20 žlutavých vajíček. S dospělci se setkáme obvykle od května do srpna.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.