Ozyptila trux - běžník vlhkomilný

25. 3. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Ozyptila trux (Blackwall, 1846) – běžník vlhkomilný

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4-6 mm (hlh. 1,5-2 mm). Hlavohruď je světle hnědá až žlutavá s dvěma tmavými pruhy. Zadeček je oválný, mírně zploštělý světle hnědý s několika tmavšími skvrnami. Nohy jsou žlutohnědé, u samců s tmavšími stehny. Zbarvení samců je tmavší a kontrastnější.

 

Možná záměna: Záměna je u nás na první pohled možná s některými dalšími běžníky rodu Ozyptila, ti jsou však obvykle tmavěji zbarveni. Snadno je rozlišíme podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie. Zavlečen byl do Kanady.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Běžník vlhkomilný, jak už název napovídá, obývá různé vlhké biotopy. Najdeme ho na mokřadech, vlhkých loukách, v lužních lesích, olšinách apod. Žije na zemi v listovém opadu, ve stařině a v mechu. S dospělci se setkáme od dubna do října, vzácněji také přezimují.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.