Ozyptila scabricula - běžník hlínový

29. 1. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) - běžník hlínový

Čeleď: Thomisidae - běžníkovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla okolo 5 mm (hlh. 2 mm). Hlavohruď je široká, tmavě hnědě zbarvená s drobnými nepravidelnými skvrnkami. Zadeček je široký pětiúhelníkového tvaru, zbarvený stejně jako hlavohruď. Celé tělo je pokryto drobnými kyjovitými chloupky na nichž se zachycují částečky detritu a slouží jako dokonalé maskování. Nohy jsou poměrně krátké a robustní.

 

Možná záměna: Tento běžník je téměř nezaměnitelný, zaměnit ho lze jen s některými jinými druhy rodu Ozyptila (v ČR 10 druhů). Přesné určení podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa , střední Asie až po západní Čínu.

 

V ČR poměrně vzácný druh, vázaný na zachovalé stepní biotopy.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník se vyskytuje na stepních biotopech, jako jsou skalnaté stepi, lesostepi, výslunné stráně apod. Je to typický druh běžníka žijícího na povrchu půdy, mezi kameny a trsy trav. Díky svému krycímu zbarvení a "krunýřem" z detritu není snadné tyto drobné běžníky objevit.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.