Ozyptila praticola - běžník lužní

8. 10. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) – běžník lužní

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–6 mm (hlh. 1,53,5 mm). Hlavohruď je poměrně široká, směrem dopředu se zužuje. Zbarvení hlavohrudi je tmavě skvrnitá se světlejším pruhem procházejícím středem hlavohrudi. Zadeček je oválný, zploštělý, tmavě hnědý s nevýraznými skvrnami a drobnými chloupky. Nohy jsou světle hnědé s tmavými skvrnami. Zbarvení samců je kontrastnější.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími běžníky z rodu Ozyptila (v ČR 9 druhů). Spolehlivé určení je podle charakteristických kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holearktický druh s velkým areálem výskytu – téměř celá Evropa, Střední Asie a Severní Amerika.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník se vyskytuje na různých převážně lesních biotopech, zejména v lužních lesích, olšinách a vlhčích listnatých lesích a na jejich okrajích, ale i třeba v parcích. Žije skrytě v listovém opadu, mechu, pod kameny a padlým dřevem, kde loví drobné členovce. Občas ho najdeme také pod kůrou a na kmenech stromů. S dospělci se setkáme téměř po celý rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.