Ozyptila claveata - běžník stepní

18. 9. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) – běžník stepní

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: NT

 

Popis: Délka těla 2,5–4 mm (hlavohruď 1,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá, u samic s nevýrazným středovým světlejším proužkem. Zadeček je zploštělý, hnědý s nevýraznou skvrnitou kresbou, pokrytý kyjovitými chloupky. Samci jsou celkově tmavší než samice. Nohy a makadla jsou světle hnědé s nevýrazným tmavým skvrněním, u samců s hnědočervenými chodidly a holeněmi.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími běžníky z rodu Ozyptila (v ČR 9 druhů). Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. Ze všech našich běžníků tohoto rodu má nejtmavší zbarvení.

 

Rozšíření: Palearktický druh, mírný pás Evropy a Střední Asie (Ázerbájdžán, Irán, Turecko).

 

V ČR nehojný druh, pouze v teplejších oblastech místy hojný. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Běžník stepní se vyskytuje na různých suchých nelesních biotopech, zejména na skalnatých stepích, lesostepích, vřesovištích, kamenitých svazích, suchých loukách, ale také v opuštěných kamenolomech. Žije skrytě na zemi, pod kameny a ve stařině, kde loví drobné členovce. S dospělci se setkáme téměř po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.