Otiorhynchus ligustici - lalokonosec libečkový

6. 1. 2009 vytvořil Filip Trnka

Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)  lalokonosec libečkový

Syn.: Cryphiphorus ligustici (Linnaeus, 1758), Curculio collaris (Fabricius, 1792), Curculio levistici (Müller, 1776), Curculio monopterus (Fourcoy, 1776), Curculio muelleri (Gmelin, 1790), Curculio rugosus (Schrank, 1798), Liophloeus brucki (Bach, 1854), Otiorhynchus agnatus (Gyllenhal, 1834)

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 812,5 mm, černý pokrytý šedými šupinkami a chlupy. Oči slabě vypouklé, štít dvakrát širší než delší, po bocích zaoblený. Krovky jsou oválné s rovnými rýhami.

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Otiorhynchus. Na správné určení je potřeba určovací klíč.

 

Rozšíření: Evropa, střední Asie, byl zavlečen do Severní Ameriky. Směrem na východ po střední Sibiř, Malou Asii a Kavkaz. V ČR žije poddruh Otiorhynchus ligustici ligustici.

 

V ČR běžný druh.

 

Biologie a ekologie: Dospělci se vyskytují od května často na vojtěšce (Medicago spp.), jetelech (Trifolium spp.), vlčím bobu (Lupinus spp.), révě (Vitis spp.), chmelu (Humulus spp.) a dalších zemědělských rostlinách, při přemnožení způsobují holožíry. Tím pádem považován za škůdce. Jedná se o partenogenní druh, v celém areálu rozšíření, samci jsou známi pouze z Ukrajiny. Larvy žijí na kořenech živných rostlin, dospělci okusují listy a pupeny. Vývoj je dvou nebo tříletý, larvy přezimují v zemi až 60 cm hluboko. Na kořenech živných rostlin bylo zjištěno 100 až 200 larev. Na dospělcích parazituje Megaselia rufipes, z řádu dvoukřídlí (Diptera).

 

Význam: Škůdce, který způsobuje škody na zemědělských plodinách.

 

 otiorhynchus_ligustici1 otiorhynchus_ligustici2 otiorhynchus_ligustici3

Literatura:

 

Smreczyński, (1966): S. Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98b: Curculionidae.