Osphya bipunctata - lenec

10. 4. 2019 vytvořil Filip Trnka

Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) – lenec
Čeleď: Melandryidae – lencovití
Status: NT

 

Popis: Velikost těla 5–11 mm. Zbarvením velmi variabilní druh s přechody od žluto-oranžové až po černou. Pokud je štít světlý, bývají na něm dvě výrazné tmavé skvrny, černý je bez skvrn. Končetiny světlé až černé, světlé často s černými skvrnami. Samci mají štíhlejší tělo než samice a výrazný trn a ztlustlá stehna na zadních nohou.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířený od západní Evropy až po Kaspické moře. Chybí v nejsevernější Evropě, nejseverněji v jižní Skandinávii.

 

V ČR roztroušeně po celém území v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do července s maximem v květnu. Obývá nejrůznější biotopy od lesostepí po lužní lesy, často na osluněných lesních okrajích. Imaga naletují na kvetoucí keře a stromy, především hlohy (Crataegus spp.), javory (Acer spp.) a jabloně (Malus spp.). Bionomie není příliš dobře známa, vývoj larev byl zjištěn v rozkládajícím se dřevě listnatých stromů.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „téměř ohrožený“. Jedná se o druh typický pro zachovalejší a původní lesní porosty s dostatkem mrtvého dřeva. Hlavní příčinou ohrožení je tedy intenzivní lesnictví a přeměna lesních porostů na jehličnaté monokultury. Vhodné je prosvětlování lesů, extenzivní hospodaření a ponechávání mrtvého dřeva.

 

 

Literatura:

 

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. (1987): Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 3. Katalog Fauny Polski, XXIII, 14, Warszawa.

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Konvička O. (2016): Tetratomidae, Melandryidae. Icones insectorum Europae centralis. Folia Heyrovskyana 25: 1-20.