Oryctes nasicornis - nosorožík kapucínek

9. 10. 2008 vytvořil Filip Trnka

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek

 Čeleď: Scarabaeidae  - vrubounovití 

 Status: O, EN

 

Popis: Velký, nápadný a nezaměnitelný druh o velikosti kolem 25-40 mm. Barva je kaštanově hnědá, černohnědá nebo až téměř černá. Je lesklý, krovky jsou hladké, velmi jemně tečkované. U samiček je tečkování krovek hrubší. Samci mají roh, někdy méně výrazný, takže je můžeme zaměnit za samičky. Jindy je zase roh samců opravdu robustní. Štít je vyhloubený a vytváří se na něm výrůstky, též značně variabilní, jak u jednotlivých jedinců, tak mezi samci a samicemi.

 

Rozšíření: Obývá většinu Evropy, severní Afriku, Malou Asii, Sýrii, Kavkaz, severní Írán a střední Asii.

 

V ČR roztroušeně na vhodných biotopech.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme od jara do pozdního léta, za soumraku nebo večer. Mohou přiletět na světlo. Přes den jsou v úkrytech, například v trouchu nebo ve škvírách stromů. Samičky kladou vajíčka do tlejícího dřeva padlých kmenů nebo pařezů listnatých stromů. Nejvíce buků a dubů, často ale můžeme nalézt larvy v hromadách pilin na pilách nebo v kompostech. Larvy jsou velké, zavalité, bílé až nažloutlé, hlava je hnědo-žlutá, dorůstají až 120 mm. Larvy se kuklí a tvoří si kokon.

 

Ohrožení a ochrana: Dnes je tento druh nejvíce ohrožený nedostatkem vhodných stanovišť pro vývoj. Často se také pro to vyvíjí v již výše zmíněných kompostech, při jejich přemístění bohužel obvykle dochází k úhynu larev. Je chráněn zákonem, označen jako ohrožený a v červeném seznamu vedený také jako ohrožený.

 

Taxonomická poznámka: U nás poddruhy Oryctes nasicornis ondrejanus a Oryctes nasicornis holdhausi. Liší se v tom, že Oryctes nasicornis ondrejanus má krovky tečkované a Oryctes nasicornis holdhausi je má hladké.