Orthetrum brunneum - vážka hnědoskvrnná

12. 12. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – vážka hnědoskvrnná 

Čeleď: Libellulidae – vážkovití 

Status: NT

 

Popis: Jedná se o středně velkou vážku s délkou těla 4,14,9 cm. Dospělý samci mají celé tělo (zadeček, hruď i hlavu) šedomodře až světle modře ojíněné. Samice jsou světle hnědé s výraznou černou linkou na zadečku, po jejíchž stranách se nachází jedna černá tečka na každém zadečkovém článku. Mladí samci jsou zbarvením podobní samicím. Plamky jsou u obou pohlaví červenohnědé. 

 

Možná záměna: K záměně může dojít především s vážkou žlutoskvrnnou (Orthetrum coerulescens). Samci tohoto druhu ovšem obvykle nemají modře ojíněnou hruď a je tak spíše hnědá, stejně jako obličejová část, která je u samců druhu O. brunneum světle modrá. Rozlišení samic obou těchto druhů je složitější. Samice O. coerulescens mají hnědou obličejovou část (O. brunneum světlou až šedomodrou) a na hrudi světlé antehumerální pruhy. Taktéž plamky druhu O. coerulescens jsou delší a světlejší, ale nejsou považovány za dobrý rozlišovací znak, zvláště ne u mladších jedinců. 

 

Rozšíření: Je to středomořský druh rozšiřující se dále po střední a západní Evropě (na severu až po Dánsko).

 

Na našem území je rozšířena spíše ostrůvkovitě především v nížinných oblastech, jako je Polabí, jižní Morava a Ostravsko.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává drobné mělčí vodní toky či kanály s dobře prohřátou vodou. Často se vyskytuje i v mělkých stojatých vodách s obnaženými břehy a je schopna se vyvíjet i ve struhách s betonovými břehy. Dospělci často usedají přímo na holou zem či nízkou vegetaci v blízkosti vody. Období hlavního výskytu dospělců je měsíc červen a červenec. Larvy se vyvíjejí jeden až dva roky.

 

Ohrožení a ochrana: Tato vážka je v červeném seznamu ohrožených druhů ČR řazena mezi druhy téměř ohrožené (NT). Je to dáno její vazbou na drobné nížinné toky, které jsou v našich podmínkách často ovlivňovány znečištěním, eutrofizací, vysýcháním či zarůstáním.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.