Ornithopus perpusillus - ptačí noha maličká

10. 8. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Ornithopus perpusillus L.  ptačí noha maličká

Syn.: Ornithopodium perpusillum (L.) Medik.; Ornithopus nodosus Miller  ptačinoha

Čeleď: Fabaceae  bobovité

Status: C1

 

Popis: Drobná bylina, vysoká maximálně do 30 cm. Lodyhy poléhavé, roztroušeně chlupaté. Listy složené ze 712 párů vejčitých lístků s nevýraznou špičkou. Květenstvím je řídký okolík složený ze 27 květů. Květní stopky kratší než listeny. Kalich květů zvonkovitý, koruna bílá až slabě narůžovělá, 45mm dlouhá, s červenými žilkami na pavéze, člunek žlutobílý. Plodem je krátce huňatý, mírně prohnutý lusk s ledvinovitými semeny.

 

Možná záměna: Do České republiky vzácně zavlékané další 2 druhy ptačích noh. Dobré determinační znaky se nachází především na plodech. Ptačí noha smáčknutá (Ornithopus compressus) má lusk s výrazným zobánkem. Ptačí noha setá (Ornithopus sativus) neboli seradela má větší květy, delší lístky a lusky jsou pouze roztroušeně nikoli huňatě chlupaté.

 

Rozšíření: Druh s výraznou atlantskou tendencí, euoceanickým areálem zahrnujícím oblast západní a SZ Evropy, na západě od Irska, přes Skotsko, Dánsko, jižní Švédsko, vzácně v Polsku, v pobalstkých zemích, především v  Lotyšsku, z území Estonska uváděna pouze z ostrova Hiummaa, v Litvě v současnosti nezvěstný,  dále roste v ruském regionu Kaliningrad, na východ po Bělorusko, snad i Ukrajinu. Dále v písečných oblastech podél velkých řek v Německu, již velmi vzácně v severním Bavorsku a oblasti Thüringen. Za zavlečenou je považován v jižní Evropě a Alžírsku.

 

V České republice byl tento druh po dlouhé roky rovněž považován za zavlečený s ojedinělými výskyty v okolí Prahy, Veltrus, Litoměřic, Jeseníků a problematika není v současné době oficiálně dořešena. Přesto lokality ve Šluknovském výběžku  a na Českolipsku můžeme považovat za původní a přirozené, navazující na rozšíření v oblasti Lužice na německo-polských hranicích. Nově byl prokázán výskyt ve východních Čechách v Týnišťském úvalu.

 

Ekologie: Druh preferující stanoviště s nezapojenou vegetací na píscích, písčinách, písečných náplavech podél řek, v prosvětlených borovicových lesích, druhotně osidluje antropicky ovlivněná stanoviště - pole a písčité plochy podél cest. V centrální části svého areálu je udáván jako součást vegetace asociací Carici arenariae-Airetum praecocis Westh. et al. 1962 a Airo caryophylleae-Festucetum ovinae R. Tx. 1955.

 

Ochrana a ohrožení: V České republice nemá ptačí noha maličká status ochrany. V novém vydání Červeného seznamu však byl taxon zařazen mezi kriticky ohrožené druhy.

 

 ornithopus_perpusillus1 ornithopus_perpusillus2 ornithopus_perpusillus3 ornithopus_perpusillus4 ornithopus_perpusillus5

 

 

Literatura:


Doležal J. (2014): Ornithopus perpusillus L. In.: Hadinec J. & Lustyk P., Additamenta ad Floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy Čes. Bot. Společ., 49/1: 171-173.


Vilkonis K. K. & Svirskis A. (2006): Ornithopus perpusillus L. in Lithuania. - Not. Bot. Hort. Agrobot., Cluj, 34: 7-11.