Opatrum sabulosum - potemník písečný

10. 4. 2010 vytvořil Filip Trnka

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)  potemník písečný

Syn.: Silpha sabulosa Linnaeus, 1761

Čeleď: Tenebrionidae – potemníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 710 mm, zbarvení je černo-šedé, ale krovky jsou často pokryté částečky písku a hlíny. Štít a hlava ploché pokryté drobnými hrbolky. Krovky jsou oválné s šesti žebry a také pokryté drobnými hrbolky. Na předních holeních trnovitý výběžek.

 

Možná záměna: Podobným druhem je vzácnější příbuzný potemník Opatrum riparium. Na první pohled jsou téměř neroznatelní. Narozdíl od potemníka písečného má na štítě několik matných hladkých černých plošek. Oba druhy se společně vyskytují na stejných biotopech.

 

Rozšíření: Celá Evropa, od Anglie až po Kavkaz, Sibiř (po Bajkal), Kazachstán, Írán, severozápadní Čína.

 

V ČR hojný druh rozšířený po celém území, zejména v nižších polohách a teplejších oblastech.

 

Biologie a ekologie: Dospělci již od března až do pozdního léta. Žije na suchých místech, často na písčitém podkladu. S tímto druhem se setkáme na polních cestách, polích, okrajích lesů, mezích a stepích. Dospělci za dne aktivně pohybují po půdě a vyhledávají tlející rostlinné zbytky. Byl pozorován jako škůdce řepy (Beta spp.). Páření probíhá v dubnu a samičky kladou vajíčka během května a června. Larvy žijí v půdě a stejně jako dospělci vyhledávají rostlinné zbytky.

 

Taxonomická poznámka: Bylo popsáno několik poddruhů, v ČR se setkáme s nominátním poddruhem Opatrum sabulosum sabulosum.

 

    

 

Literatura:


Novák V. (2014): Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy. Academia.