Onychogomphus forcipatus - klínatka vidlitá

21. 9. 2019 vytvořil Adam Bednařík

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) – klínatka vidlitá

 

Čeleď: Gomphidae – klínatkovití 

Status: NT

 

Popis: Délka těla je 46-50 mm. Zbarvení na zadečku i hrudi obou pohlaví je žlutobílé s výraznou černou kresbou. Světlé skvrny na zadečkových článcích jsou při pohledu shora široké a v porovnání s jinými druhy krátké (skvrny tvoří spíše příčné pruhy než podélný pruh jako u našich ostatních klínatek). Pro samce jsou charakteristické velmi výrazné zadečkové přívěsky, které jsou štíhlé, dlouhé a na konci zakřivené. Oči jsou světle zelené. Na nohách převažuje černá barva se světlým žíháním.

 

Možná záměna: Samci jsou od ostatních druhů našich klínatek (Gomphidae) snadno odlišitelní díky mohutným zadečkovým přívěskům. Samice se od ostatních druhů liší svým žlutobílým zbarvením na hrudi i zadečku. Charakteristická je především jejich nepravidelná a výrazná černá kresba na hrudi.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený od západní Evropy po Ural. Nejpočetnější je v jižní Evropě. Chybí na Britských ostrovech, větší části Skandinávie a v centrálních Alpách.

 

V ČR je spíše vzácnějším druhem s ostrůvkovitým výskytem po celém území. Hojnější je na Moravě a ve Slezsku.

 

Biologie a ekologie: Je to reofilní druh vyhledávající nížinné až podhorské řeky se štěrkovitým až písčitým dnem a širším a mělkým korytem. Hlavní období aktivity imag je od června do začátku září. Samci často lítají v blízkosti vodního toku a usedají na příbřežní kameny i kameny trčící přímo z vody. Larvy žijí spíše v klidnějších úsecích zahrabané v substrátu nebo se pohybují na ponořených kořenech rostlin či v detritu. Larvy se vyvíjí tři až pět let.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.