Onosma arenaria - ruměnice písečná

18. 11. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Onosma arenaria Waldst. et Kit. – ruměnice písečná

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Status: C1, §1

 

Popis: Odstále štětinatá bylina, vysoká 15-70 cm. Lodyha obvykle jediná, v horní polovině větvená. Spodní listy kopisťovité, horní vejčitě kopinaté. Listeny kratší nebo stejně dlouhé jako kalich. Květy krátce stopkaté nebo přisedlé. Kalich až o třetinu kratší než koruna; koruna zbarvená žlutě. Plodem jsou hladké, lesklé tvrdky.

 

Možná záměna: Jediný zástupce rodu na našem území.

 

Rozšíření: Druh s výraznou kontinentální tendencí rostoucí od jižní Moravy a Slovenska, přes Balkánský poloostrov, Krym až po JV části Sibiře a pohoří Altaj.

 

V České republice přirozeně vzácný druh, který se historicky vyskytoval na méně než 10ti lokalitách na nejjižnější Moravě. Dnes extrémně vzácný až nezvěstný druh, který byl naposled udáván v 90. letech 20. století z okolí Dúbravy u Hodonína.

 

Ekologie: Ruměnice písečná preferuje výslunná stanoviště především stráně, řídké bory či místa s rozvolněnou vegetací. Roste na písčitých substrátech obohacených o vápnité složky.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem růstu od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh dosahuje na jižní Moravě své absolutní SZ hranice rozšíření a patří mezi přirozeně vzácné druhy hodnocené jako kriticky ohrožené jak v Červeném seznamu, tak i ve vyhlášce o zvláště chráněných druzích rostlin. Z historických lokalit mohl druh ustoupit přirozeně nebo došlo k jejich destrukci lidskou činností. Aktuálně je ohrožená i hodonínská Dúbrava neuvážlivou těžbou lesních porostů.

 

 

Literatura:

 

Kolarčik V. & Mártonfi P. (2006): Revision of the distribution of the genus Onosma (Boraginaceae) in Slovakia. – Thaiszia, Košice, 16: 131-154.

 

Kubát K. (2000): Rod Onosma L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 189–190.