Omphalapion buddebergi - nosatčík

31. 7. 2022 vytvořil Filip Trnka

Omphalapion buddebergi (Bedel, 1887) – nosatčík

Omphalapion buddebergi (Bedel, 1887) – nosatčík
Čeleď: Apionidae – nosatčíkovití
Status: CR
Popis: Velikost těla 1,9–2,4 mm. Zbarvení leskle tmavě modré až černé. Samci menší než samice, nosec je krátký a v místě osazení tykadel rozšířený. Samice mají nosec delší než hlavu a štít dohromady, v místě osazení tykadel mírně rozšířený. 
Rozšíření: Evropský druh velmi lokálně a vzácně rozšířený ve Španělsku, jižním Německu, České republice, Polsku a Bulharsku.
Historicky uváděn z okolí Brna, ale jednalo se o špatnou determinaci. Recentně byl výskyt potvrzen až ze severozápadních Čech u obce Úhošťany v NPR Úhošť.
Biologie a ekologie: Dospělci od května do září s maximem v červenci a srpnu. Obývá xerotermní stanoviště, narušované stepní trávníky a polní ruderály. Monofág na rmenu barvířském (Anthemis tinctoria). Vývoj larev probíhá v úborech živné rostliny, při žíru larev je úbor deformován. 
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. V ČR pouze na jediné lokalitě, která je chráněna jako MZCHÚ. Ohrožen je především zarůstáním travinami, křovinami a destrukcí mikrobiotopů. Vhodným managementem je pastva a odstraňování náletových dřevin, vhodný je také sešlap a pojezd vozidel.
Literatura:
Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 
Dieckmann L. (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Apioninae). Beiträge zur Entomologie 27: 7–143. 
Fleischer A. (1927–1930): Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno, 485 pp. 
Wanat M. (1995): Systematic and phylogeny of the tribe Ceratapiini (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae). Genus, (Supplement): 406 pp.

Čeleď: Apionidae – nosatčíkovití

Status: CR

 

Popis: Velikost těla 1,9–2,4 mm. Zbarvení leskle tmavě modré až černé. Samci menší než samice, nosec je krátký a v místě osazení tykadel rozšířený. Samice mají nosec delší než hlavu a štít dohromady, v místě osazení tykadel mírně rozšířený. 

 

Možná záměna: Obtížně determinovatelný druh, záměna s jinými druhy z čeledi Apionidae. Rod Omphalapion se liší noscem, který je v místě osazení tykadel rozšířený. Štítek je stejně dlouhý jako široký, štít mírě zakulacený a po stranách výrazně zaoblený. Krovky jsou krátké, široké s výraznými rameny a jsou téměř lysé. Od ostatních druhů rodu se liší štítem, který je drobně a poměrně hustě tečkovaný. Samci mají nosec v místě osazení tykadel výrazně rozšířený, nosec u samic je v bazální části výrazněji zakřivený než v části vrcholové.

 

Rozšíření: Evropský druh velmi lokálně a vzácně rozšířený ve Španělsku, jižním Německu, České republice, Polsku a Bulharsku.

 

Z ČR historicky uváděn z okolí Brna, ale jednalo se o špatnou determinaci. Recentně byl výskyt potvrzen až ze severozápadních Čech u obce Úhošťany v NPR Úhošť.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do září s maximem v červenci a srpnu. Obývá xerotermní stanoviště, narušované stepní trávníky a polní ruderály. Monofág na rmenu barvířském (Anthemis tinctoria). Vývoj larev probíhá v úborech živné rostliny, při žíru larev je úbor deformován. 

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. V ČR pouze na jediné lokalitě, která je chráněna jako MZCHÚ. Ohrožen je především zarůstáním travinami, křovinami a destrukcí mikrobiotopů. Vhodným managementem je pastva a odstraňování náletových dřevin, vhodný je také sešlap a pojezd vozidel.

 

 

  

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 

 

Dieckmann L. (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Apioninae). Beiträge zur Entomologie 27: 7–143. 

 

Fleischer A. (1927–1930): Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno, 485 pp. 

 

Wanat M. (1995): Systematic and phylogeny of the tribe Ceratapiini (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae). Genus, (Supplement): 406 pp.