Oligolophus tridens - sekáč obecný

31. 8. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Oligolophus tridens (C.L. Koch, 1836) – sekáč obecný

Čeleď: Phalangiidae – sekáčovití

Status: běžný druh

 

Popis: Menší druh sekáče, o velikosti těla 3,5–4,5 mm u samců a 5–5,7 mm u samic. Tělo je vejčité, u samců mírně protáhlé nejčastěji světle hnědě zbarvené. Na hřbetní straně nepříliš zřetelný podélný pruh. Oční hrbolek jen o něco málo širší než delší. Přední okraj čela je opatřen třemi trny. Nohy jsou na poměry sekáčů poměrně krátké, zvláště 1. a 3. pár.

 

Možná záměna: Záměna možná s ostatními druhy rodu Oligolophus. K determinaci se používá porovnávání kopulačních orgánů a pomocné morfologické znaky.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh - Evropa a Rusko (Sibiř).

 

V ČR jeden z našich nejhojnějších sekáčů, po celém území od nížin do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Sekáč obecný je hojný druh sekáče, který dává přednost vlhkým lesům, břehům řek a potoků, ale najdeme ho třeba i v zahradách. Často se s ním setkáme na kůře stromů, pod kameny v mechu apod. Při vyrušení zůstává nehybně stát a spoléhá na své krycí zbarvení. Živí se drobnými bezobratlými živočichy a různými organickými zbytky živočišného původu. Nejhojnější je v pozdním létě a na podzim.

 

  

 

Literatura:

 

Šilhavý V. (1954):Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, sv. 7, 272 pp.

 

Šilhavý V. (1971): Řád sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 33–50.