Oecanthus pellucens - cvrčivec révový

9. 9. 2014 vytvořil Stanislav Rada

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) – cvrčivec révový 

Syn.: Gryllus pellucens Scopoli, 1763

Čeleď: Gryllidae – cvrčkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tento „cvrček“ působí oproti svým příbuzným pozemním (pravým) cvrčkům štíhlým a křehkým dojmem. Samci dorůstají 10–13 mm, samice 11–14 mm. Zbarvení těla je hnědožluté. Protáhlá hlava směřuje dopředu a nese dlouhá tenká tykadla. Obě pohlaví jsou dobrými letci. Samci mají první pár křídel (krytky) silně rozšířené, jejich tělo proto působí celkově plochým dojmem. Krytky samic jsou úzké, obalující horní část zadečku. Na konci zadečku samic je rovné nebo mírně zahnuté kladélko.

 

Možná záměna: Ve střední Evropě nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Druh rozšířený v západní, střední a jižní Evropě, severní Africe a západní Sibiři. Jihovýchodní hranici areálu tvoří Malá Asie.

 

V ČR v teplých nížinných oblastech – zejména jižní Morava, střední a severozápadní Čechy.

 

Biologie a ekologie: Cvrčivec révový preferuje vysokou vegetaci (traviny, byliny, keře) na stanovištích s teplým a spíše suchým klimatem. Vyskytuje se nejčastěji na lesostepních stráních, zanedbaných loukách, vinicích a ruderální vegetaci. Obývá také vesnice a města, včetně Prahy a Brna.

Samice klade žlutá, podlouhlá vajíčka do stonků rostlin. Do stonku vykouše otvor, do kterého umístí jedno vajíčko a poté ho uzavře pěnovým sekretem. Na jednom stonku je takto nakladeno 4–12 vajíček v řadě. Nymfy po vylíhnutí procházejí 5 instary a stejně jako dospělci se zdržují na vegetaci. Dospělci se vyskytují od července do začátku října s maximem ve druhé polovině srpna. Cvrčivci se živí hlavně pylem a okvětními lístky, přilepší si také drobným hmyzem. Aktivní jsou převážně za soumraku a v noci. Samci se za teplých večerů a nocí ozývají nápadným cvrčením, při němž mají krytky rozevřené nad hlavou.

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.