Odonteus armiger - chrobák ozbrojený

18. 10. 2009 vytvořil Filip Trnka

Odonteus armiger (Scopoli, 1772) - chrobák ozbrojený

 Syn.: Bolboceras armiger (Scopoli, 1772)

Čeleď: Geotrupidae - chrobákovití

 Status: O, EN

 

Popis: Velikost 7-10 mm, zbarvení černé až černohnědé. Tělo krátké a vyklenuté. Samci mají na hlavě dlouhý, tenký roh. Na štítu u samců najdeme dva další, ale menší rohy. Samičky bez rohů. Tykadla a nohy světle hnědé. Štít je hrubě tečkován. Na každé krovce najdeme 7 rýh, které jsou hluboce tečkované. Tělo ze spodu jemně žlutě ochlupené, stejně tak nohy.

 

Rozšíření: Celá Evropa s vyjímkou severu (Skandinávie), zasahuje směrem do Íránu a Malé Asie.

 

V ČR poměrně vzácný a lokální druh. Vázán především na nížiny až pahorkatiny.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od června do srpna, na biotopech stepního chatakteru. Žijí skrytým způsobem života, přes den zahrabání v zemi. Aktivita začíná se soumrakem kdy vylézají a létájí nízko nad zemí, kdy samci vyhledávají samičky nebo létají obě pohlaví hledající nový zdroj potravy. Živí se podzemními houbami. Dospělci jsou vzácně nalézání v trusu nebo v králičích norách. Larva žije v podzemí nejspíše na podzemních houbách, bionomie není zcela vyjasněna.

 

Ohrožení a ochrana: Vázán na xerotermní a stepní trávníky v čem spočívá ohroženost. Dnes je vetšina takovýchto lokalit územně chráněna a tomuto zajímavému broukovi nehrozí bezprostřední ohrožení. Je třeba dodržovat management jako jsou vyřezávky a likvidace nepůvodních druhů rostlin. Vhodná je pastva nebo kosení, aby se udržel charakter biotopu.

 

odonteus_armiger1 odonteus_armiger2 odonteus_armiger3
odonteus_armiger4