Oberea moravica - kozlíček

30. 1. 2010 vytvořil Filip Trnka

Oberea moravica Kratochvíl, 1989 - kozlíček

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 11-14 mm, zbarvení těla šedo-černé. Končetiny a poslední články zadečku oranžové. Celé tělo  je pokryté jemnými světlými chloupky. Na krovkách se nachází velké množství drobných jamek.

 

Možná záměna: Velice podobným druhem je kozlíček Oberea euphorbiae, který má naprosto totožnou bionomii. Rozeznat od sebe tyto dva druhy je pomerně náročná záležitost, kterou dokáže vyřešit jen zkušený odborník srovnáváním kopulačních orgánů. Většina odborníků se shoduje, že by bylo třeba vyřešit taxonomii tohoto druhu, více v taxonomické poznámce.

 

Rozšíření: Evropský druh vyskytující se pouze v několika státech (Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Ukrajina).

 

V ČR se jedná o velmi lokální druh s omezeným výskytem pouze na jižní Moravě. Z lokalit s četným výskytem můžeme jmenovat Lednické-Valtický areál, Pohansko, Hodonínsko, okolí Rohatce a Mutěnic.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do července s maximem na konci května. Obývá vlhké až mokřadní biotopy s výskytem živné rostliny, kterou je pryšec bahenní (Euphorbia palustris) a pryšec lesklý (Euphorbia lucida). Dospělci se často vyskytují na listech, kde se vyhřívají a páří. Larvy vyžírají spodní část stonku rostliny, kde se zakuklí a zimují. Dospělec se prokousává ven v květnu.

 

Ohrožení a ochrana: I přes poměrně lokální výskyt je na lokalitách poměrně hojný. Druh by mohl být ohrožen ničením vhodných biotopů, vhodná by byla jejich ochrana.

 

Taxonomická poznámka: Taxonomie druhu Oberea moravica není dosud uspokojivě vyřešena. Druh byl vylišen z druhu Oberea euphorbiae, který je na první pohled velice podobný, a neliší se ani biotopovými a bionomickými nároky. Je velmi pravděpodobné, že taxon Oberea moravica je pouze odchylkou ve variabilitě v rámci druhu Oberea euphorbiae.

 

oberea_moravica1 oberea_moravica2 oberea_moravica3
oberea_moravica4