Nowickia ferox - kuklice tmavopásá

25. 11. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Nowickia ferox (Panzer, 1809) – kuklice tmavopásá

Čeleď: Tachinidae – kuklicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 11–15 mm. Hlava je bělavá až šedavá, oči jsou poměrně malé, tykadla tmavě hnědá. Makadla na sosáku s tmavými bazálními články a světlým koncovým článkem. Štít je zhruba stejně široký jako dlouhý, tmavě šedý až černý, stejně jako štítek. Zadeček je široce oválný, žlutooranžový s tmavou širokou střední páskou. Na zadečku jsou řady tuhých dlouhých štětin. Nohy jsou černé. Křídla jsou světle nahnědlá.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími kuklicemi rodu Nowickia, od kterých se liší mj. světlým článkem makadla. Podobná je také kuklice Tachina magnicornis, která má však světle hnědé nohy.

 

Rozšíření: Evropský druh – široce rozšířen téměř v celé Evropě.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor, nejčastěji ve středních polohách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Kuklice tmavopásá se vyskytuje na okrajích lesů, podél lesních a polních cest, na loukách a lesních světlinách. Často usedá na fialové květy (např. chrpy, mateřídoušku nebo mátu). Dospělci se vyskytují od června do října. Larvy parazitují v housenkách různých motýlů, nejčastěji z čeledi můrovitých (Noctuidae).

 

 

Literatura:


Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.

 

Tschorsnig H.-P. & Herting B. (2001): The Tachinids (Diptera: Tachinidae) of Central Europe: Identification keys for the species and data on distribution and ecology, http://tachinidae.org.uk/site/downloads.php