Noctua comes - osenice prvosenková

14. 3. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Noctua comes Hübner, 1813 – osenice prvosenková

Čeleď: Noctuidae – můrovití

Status: hojný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 39–45 mm, délka těla okolo 25 mm. Tělo je světle hnědé, tykadla poměrně dlouhá a tenká, nohy jsou tmavší. Přední křídla jsou světle hnědé až tmavohnědá s nevýraznou kresbou, variabilní v odstínu. Ve střední části s dvěma světe lemovanými skvrnami a tmavším polem u vlnovky na vnějším okraji křídla. Zadní křídla jsou žlutá s tmavým pásem u lemu a nevýraznou skvrnou u horního okraje křídla. Housenka je hnědá až šedozelená se světlejším pruhem na bocích a tmavšími šikmými pruhy.

 

Možná záměna: Záměna možná s dalšími druhy osenic rodu Noctua (v ČR 8 druhů). Zvláště podobná je osenice černoskvrnná (N. orbona), která má užší přední křídla a kontrastní tmavou skvrnou u vlnovky na okraji křídla.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen téměř v celé Evropě a Střední Asii. Zavlečena do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, v nížinách a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Osenice prvosenková obývá světlé listnaté a smíšené lesy a jejich okraje, paseky a lesní světliny, křovinaté stráně, remízky, ale i zahrady a parky. Imaga létají od července do října. Létají v noci, občas přiletí na světlo. Ve dne se ukrývají v listovém opadu nebo v dutinách stromů. Housenky jsou polyfágní, v mládí se živí různými travami (Poaceae), později širokolistými bylinami (např. Asteraceae, Polygonaceae, Primulaceae). Housenky najdeme od srpna do května, po přezimování se brzy na jaře živí na pupenech různých keřů, aktivní jsou v noci. Kuklí se v zemi nedaleko živné rostliny.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli II - Můrovití., Academia Praha.