Noccaea caerulescens - penízek modravý

6. 4. 2015 vytvořil Michal Hroneš

Noccaea caerulescens (J. Presl et C. Presl) F. K. Mey. – penízek modravý
Syn.: Thlaspi caerulescens J. et C. Presl, Thlaspi sylvestre Jord., Thlaspi alpestre auct.
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: běžný druh

Popis: Krátce vytrvalé či dvouleté, 20–35 cm vysoké, nasivělé byliny s přízemní růžicí celokrajných, obvejčitých listů a jednou až několika vystoupavými až přímými, nevětvenými lodyhami. Lodyžní listy jsou vejčité až vejčitě kopinaté, celokrajné či oddáleně zubaté, na bázi ouškaté. Květenství je jednoduchý hrozen, složený z většího počtu drobných bělavých květů. Kališní lístky jsou eliptické, na okrajích blanité. Korunní lístky jsou úzce obvejčité, bělavé. Tyčinky jsou umístěny ve dvou kruzích, vnitřní kruh tyčinek je delší, tvořený tyčinkami přibližně stejně dlouhými jako korunní lístky. Prašníky jsou před vypylením žluté, po vypylení nápadně fialové. Plodem jsou obvejčitě klínovité, křídlaté šešulky. Křídla vytvářejí na vrcholu plodu zřetelný zářez.

Možná záměna: Od dalších zástupců rodu Noccaea (N. montana, N. kovatsii) se penízek modravý liší poměrně krátkými korunními lístky, které jsou zhruba stejně dlouhé jako tyčinky vnitřního kruhu, fialovými prašníky a čnělkou zhruba stejně dlouhou jako výkrojek na vrcholu šešulky.

Rozšíření: Penízek modravý se vyskytuje ostrůvkovitě v západní a střední Evropě, od Velké Británie a Francie po Polsko, Slovensko a západní Maďarsko. Výskyt v severní a severovýchodní Evropě je považován za nepůvodní.

V ČR druh nalézá dvě hlavní optima výskytu, v podhorských oblastech na severozápadě a severu Čech (od Krušných hor po Kralický Sněžník) a v říčních údolích Vltavy, Berounky, Sázavy, Svratky a Dyje. Na Moravě se vyskytuje poměrně vzácně, především v podhůří Beskyd, v Hostýnských vrších a na Plumlovsku.

Ekologie: Pastviny a louky v podhorských oblastech, křovinaté stráně, vzácněji také aluviální louky a antropogenní biotopy, jako železniční náspy, parky či okraje cest. Roste obvykle na úživných půdách s mírně kyselou reakcí.

Hemikryptofyt, který kvete od konce března po začátek května.

Taxonomická poznámka: V ČR se vyskytuje pouze v nominátním poddruhu (subsp. caerulescens), další poddruhy se vyskytují převážně v jihozápadní Evropě. Ve starší literatuře byl rod Noccaea slučován s rodem Thlaspi, v současné době však převládá názor, že se jedná o dva samostatné rody.

 

 

Literatura:

Al-Shehbaz I. A. (2012): A generic and tribal synopsis of the Brassicaceae. – Taxon 61: 931–954.

Dvořáková M. (2003): Thlaspi L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 171–179.