Neriene peltata - plachetnatka vlnopruhá

1. 1. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Neriene peltata (Wider, 1834) – plachetnatka vlnopruhá

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 3–4 mm (hlavohruď 1,3–1,5 mm). Hlavohruď je světle hnědá až červenohnědá s tmavší hlavovou částí a někdy i naznačeným širším tmavým proužkem ve středu. Zadeček je oválně vejčitý, světle hnědý, u samic s dvěma bílými vlnkovými proužky (odtud české jméno), v zadní části tmavší. Samci mají zadeček hnědý bez bělavých proužků. Nohy jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Záměna možná s některými dalšími plachetnatkami rodu Neriene, od nichž se liší kresbou na zadečku a zbarvením hlavohrudi. Podobné jsou také samice plachetnatky zahradní (Linyphia hortensis), která je však větší a má tmavší hlavohruď. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – široce rozšířený druh v mírném pásu Evropy a ve Střední Asii (Kavkaz).

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména ve středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka vlnovková obývá různé typy lesů, zejména bučiny, smíšené a suťové lesy středních poloh. Najdeme ji také v břehových porostech podél potoků a na okrajích lesních cest. Plachetkovité sítě si staví na větvích keřů a spodních větvích stromů, někdy také na vysokých bylinách v lesním podrostu. S dospělci se setkáme zejména od června do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.