Neriene clathrata - plachetnatka jarní

7. 5. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Neriene clathrata (Sundevall, 1830) – plachetnatka jarní

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 3,5–5 mm (hlavohruď 1,8–2 mm). Hlavohruď je jednolitě tmavě hnědá. Sternum je tmavě hnědé. Zadeček je oválný s tmavou lalolačnatou skvrnou se světlejší hnědavou kresbou, která bývá různě výrazná. U samců je někdy kresba zadečku nevýrazná nebo téměř chybí.  Boky zadečku se světlými skvrnami. Nohy jsou žlutozelené.

 

Možná záměna: Záměna možná s velmi podobnou plachetnatkou trávomilnou (Neriene furtiva), která má velmi podobné zbarvení s méně výraznou kresbou. Tyto druhy však rozlišíme spolehlivě jen podle kopulačních orgánů. Plachetnatka trávomilná je však u nás velmi vzácná a známá jen z jihu Moravy a Milovic ve středních Čechách. Na rozdíl od plachetnatky jarní obývá sušší a osluněné biotopy. Podobná je také plachetnatka velká (Neriene montana), která je však výrazně větší.

 

Rozšíření: Holearktický druh, široce rozšířen v celé Evropě, Střední Asii a v Severní Americe.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka jarní obývá vlhké lesní i nelesní biotopy.  Najdeme ji v podrostu vlhčích lesů, na mokřadních loukách, ale i v litorálech rybníků a na březích potoků a řek. Mezi hustou vegetací si u země buduje plachetkovité sítě, často mezi sítinami a ostřicemi. Samice není k samci agresivní, a proto často můžeme vidět samce se samicí v jedné síti. S dospělci se setkáme zejména téměř po celý rok, nejvíce však v jarních měsících. Zimuje v listovém opadu a stařině.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.