Neottiglossa leporina - kněžice

16. 8. 2019 vytvořil Stanislav Rada

Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830) – kněžice 

Čeleď: Pentatomidae – kněžicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobná kněžice o délce těla 5–6 mm. Trojúhelníkovitá hlava se zahnutou špičatou přední částí nese pár složených očí, pětičlánková tykadla a dlouhý bodec (sosák). Bodec je v klidu uložen pod tělem. Většinu zadečku pokrývá veliký štítek, který se v zadní polovině rozšiřuje a je široce zaobleně zakončen. Na zadečku jsou pod polokrovkami složena funkční blanitá křídla. Zbarvení těla je žlutohnědé, povrch je hustě černě tečkován, konec zadečku prosvítající pod blanitou membránou polokrovek je černý.

 

Možná záměna: Záměna je nejpravděpodobnější s příbuznou kněžicí Neottiglossa pusilla, která je hojnějším ze dvou zástupců rodu v ČR. Neottiglossa pusilla se liší štítkem (je menší, v zadní části nerozšířený a na konci ne tak široce zaoblený) a přední částí hlavy (je zaoblenější a tmavší, zatímco u N. leporina je špičatá).

 

Rozšíření: Areál druhu je palearktický. Je rozšířena téměř v celé Evropě, chybí jen ve Skandinávii, v Nizozemsku a na Britských ostrovech.

 

V Česku je tato kněžice hojná na jižní Moravě (panonikum), běžně až roztroušeně se vyskytuje i v jiných oblastech státu s teplým klimatem. Místy vystupuje až do pahorkatin.

 

Biologie a ekologie: Kněžice Neottiglossa leporina obývá xerotermní výhřevné lokality (písčiny, stepní stráně, suché trávníky, lesostepi apod.), kde se živí sáním na travách (Poaceae). Dospělci se po přezimování začínají objevovat na přelomu dubna a května. Záhy dochází k páření a kladení vajíček, ze kterých se posléze líhnou nymfy. První nymfy dospívají již na konci června, některé až v srpnu, ojediněle v září. Dospělci nové generace se na podzim uchylují k přezimování do drnů nebo listového opadu.

 

 

 

Literatura:

 

Stehlík J. L. (1985): Results of the investigations on Hemiptera in Moravia made by the Moravian Museum (Pentatomoidea IV). Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales (Brno) 70: 147–175.