Neon reticulatus - skákavka mechová

12. 12. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Neon reticulatus (Blackwall, 1853) – skákavka mechová

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Spolu s ostatními druhy rodu Neon a Talavera patří mezi naše nejmenší skákavky. Délka těla je 2–3 mm (hlavohruď 1,2–1,3 mm). Hlavohruď je hnědá s tmavou přední částí kolem očí, které jsou nápadně velké, téměř tak široká jako dlouhá. Zadeček je téměř kulovitý, mírně zploštělý, jen o trochu větší než hlavohruď. Zbarvení zadečku je světle hnědé s tmavými skvrnami, v zadní části tvoří šipkovitou kresbu. Samci jsou tmavší než samice. Nohy jsou hnědé až žlutohnědé s nevýrazným tmavým kroužkováním, u samců je první pár tmavší.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími skákavkami rodu Neon (v ČR 4 druhy), zvláště se skákavkou mokřadní (Neon valentulus), která je obvykle tmavší. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. Zaměnit ji lze také s mláďaty jiných skákavek, např. rodu Evarcha.

 

Rozšíření: Holarktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území od nížin do hor. Náš nejhojnější druh rodu Neon. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skákavka mechová obývá různé typy listnatých a smíšených lesů, vzácně také na jiných biotopech, jako jsou rašeliniště nebo louky. Žije na zemi v listovém opadu a v mechu. Aktivní je ve dne, kdy hbitě poskakuje po povrchu půdy a loví drobné členovce, zvláště chvostoskoky. Bělavý kokon zapřádá mezi kousky detritu. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. 2002: Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.