Neon rayi - skákavka nepatrná

26. 6. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Neon rayi (Simon, 1875) – skákavka nepatrná

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: EN

 

Popis: Drobná skákavka o délce těla 2–3 mm (hlavohruď 1–1,2 mm). Hlavohruď je oranžová s tmavou přední částí kolem očí a tmavšími páskami za očima. Zadeček je oválný, skoro tak velký jako hlavohruď, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je oranžové až hnědočervené se třemi podélnými tmavými proužky, které v zadní části tvoří šipkovitou kresbu. Samci jsou kontrastněji zbarveni než samice. Nohy jsou žlutohnědé až oranžové s nevýrazným tmavým kroužkováním, u samců je první pár tmavší.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména se skákavkou hladkou (Neon levis), která má kresbu na zadečku s příčných proužků a samci jsou tmavší. Od ostatních skákavek rodu Neon se liší pestřejším (oranžovým) zbarvením a kresbou na zadečku. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen ve střední Evropě, na Balkáně a jihu Evropy, zjištěna také v Izraeli a Kazachstánu.

 

V ČR vzácný druh, jen v nejteplejších oblastech ve středních Čechách (Český kras, okolí Prahy), na Lounsku a na jihu Moravy. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skákavka nepatrná obývá skalní stepi, stepní trávníky s nezapojenou vegetací, zejména na jižních svazích a ve vápencových oblastech. Vzácně se vyskytuje také ve vápencových lomech. Žije na zemi ve stařině, rostlinném opadu a mezi kameny. Aktivní je ve dne, kdy hbitě poskakuje po povrchu půdy a nízké vegetaci. Bělavý kokon zapřádá mezi kousky detritu. S dospělci se setkáme od dubna do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Druh s vazbou na stepní biotopy, ohrožen zarůstáním a degradací osluněných svahů s nezapojenou vegetací a skalních stepí. V červeném seznamu pavouků ČR vedena jako druh ohrožený (EN).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. 2002: Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.