Neobisium carcinoides - štírek mechový

24. 11. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Neobisium carcinoides (Hermann, 1804) – štírek mechový

Syn.: Neobisium (Neobisium) carcinoides carcinoides (Hermann, 1804)

Čeleď: Neobisiidae – štírkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–3,5 mm. Hlavohruď je poměrně krátká, téměř tak dlouhá jako široká s dvěma páry drobných oček, tmavě hnědá, lesklá s drobnými chloupky. Klepítkovitá makadla jsou poměrně úzká a protáhlá, zbarvení makadel je červenohnědé. Zadeček je protáhlý, kyjovitý s nerozdělenými články. Celé tělo je lesklé a řídce ochlupené. Nohy jsou poměrně dlouhé, žlutohnědé až hnědočervené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s našimi dalšími štírky rodu Neobisium (v ČR 4 druhy). K určení je potřeba dobrá technika a zkušenosti. Štírek mechový se od ostatních příslušníků rodu odlišuje střídáním větších a menších zoubků, které jsou nahusto vedle sebe na pevném prstu makadel – mezi dvěma většími zuby je několik menších. Podle nejnovějších studií se však ve střední Evropě pravděpodobně jedná o komplex více blízce příbuzných druhů.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen zejména ve střední, západní a severní Evropě.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Je to náš nejhojnější štírek.

 

Biologie a ekologie: Štírek mechový žije v listnatých a smíšených lesích, občas i v nelesních biotopech. Žije na zemi mezi listovým opadem, v hrabance, v mechu, ale i pod kameny a kusy dřeva. Živí se drobnými členovci, zejména chvostoskoky a roztoči, které loví za pomocí klepítkovitých makadel na jejichž konci ústí jedová žláza. Při vyrušení se snaží rychle skrýt, často couváním směrem dozadu. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

 

Literatura:

 

Christophoryová J., Šťáhlavský F. & Fedor P. (2011): An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35-48.

 

Legg, G. & Jones, R.E. (1988) Pseudoscorpions (Arthropoda; Arachnida). Keys and notes for the identification of the species. In: Kermack, D.M. & Barnes, R.S.K. (Eds.), Synopses of the British Fauna (New Series), No. 40. The Linnean Society of London and the Estuarine and Brackish–Water Sciences Association, Leiden–New York–København–Köln, pp. 1–159.

 

Verner P. (1971): Řád štírci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.