Nemonyx lepturoides - zobonoska

14. 6. 2010 vytvořil Filip Trnka

Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801) - zobonoska  

Syn.: Nemonyx grisescens Reitter, 1899

Čeleď: Nemonychidae  

Status: NT

 

Popis: Velikost těla 4,3-6 mm, tělo je štíhlé a dlouhé. Zbarvení těla je černé, stejně jako tykadla a nohy. Oči silně vystupující. Krovky s šikmo vztyčenými bílými chloupky.

 

Možná záměna: Velice podobným druhem je zobonoska Cimberis attelaboides, která má na rozdíl od černých nohou a tykadel zobonosky Nemonyx lepturoides, nohy a tykadla žlutavě-hnědá. Dalším podobným druhem je zobonoska Doydirhynchus austriacus, která má ovšem delší nosec a je zbarvena hnědě.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Západně dosahuje Francie, jižně Itálie a Balkánu, východně na Kavkaz a do Malé Asie. Není známa ze Skandinávie, nejsevernějšího rozšíření dosahuje v Polsku a Německu.

 

V ČR poměrně vzácný druh, vyskytující se hojněji velice lokálně pouze v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od konce května do srpna, typicky na nechemizovaných polích a úhorech s výskytem živné rostliny, kterou je ostrožka stračka (Consolida regalis), na kterou jsou brouci monofágně vázaní. Dále se s brouky můžeme setkat na stepích, okrajích cest a lesů. Brouci se často zdržují na květech živné rostliny, kde se páří nebo poletují okolo. Vývoj larev probíhá ve vaječnících v květech živné rostliny. Přibližně v polovině léta larva vylézá z rostliny a padá na půdu, kde se zahrabává.

 

Ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá v přílišné chemizaci polí, kdy může ustupovat živná rostlina, stejně tak i brouk. Přílišná chemizace a těžká technika může ničit kukly v půdě.