Nemastoma lugubre - žlaznatka dvouskvrnná

18. 1. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Nemastoma lugubre (Müller, 1776) -  žlaznatka dvouskvrnná

Řád: Opiliones - sekáči, Čeleď: Nemastomatidae - žlaznatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Malý, avšak nápadný druh sekáče. Velikost těla 2,5-3,5 mm. Tělo je vejčité, černě zbarveno s dvěma oválnými bílými skvrnami v přední části. Chelicery jsou u tohoto druhu drobné a oční hrbolek je poměrně vysoký. Nohy jsou krátké s rozšířenými stehny, nejdelší je druhý pár.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy rodu Nemastoma (v ČR 3 druhy), případně s rodem Paranemastoma. Tato žláznatka je díky skvrnkám od zbylých našich druhů poměrně dobře rozlišitelná. Rod Paranemastoma má členité skvrnky žlutavé barvy.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh, po celém území od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč obývá vlhké a stinné biotopy, zejména lesního charakteru. Najdeme ho v lesích různého typu s dostatkem dřevní hmoty a jiných úkrytů. Zvláště hojný bývá v lužních, suťových a smíšených lesích podél potoků apod. Ukrývá se pod kameny, dřevem, v mechu a v jiných úkrytech. Při vyrušení stáhne nohy k tělu a chvíli zůstává v nehybném postoji, poté se snaží rychlými pohyby ukrýt do bezpečí. Zimují zejména dospělý jedinci.

 

  

 

Literatura:


Šilhavý V. (1954):Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, sv. 7, 272 pp.

 

Šilhavý V. (1971): Řád sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 33–50.