Necrobia rufipes - paličník rudonohý

30. 4. 2023 vytvořil Radim Gabriš

Necrobia rufipes (De Geer, 1775) – paličník rudonohý

Čeleď: Cleridae – pestrokrovečníkovití

Status: běžný druh


Popis: Délka těla 4–5,5 mm. Povrch těla celý modře nebo modrozeleně lesklý, krátce chloupkovaný. Tykadla s výraznou paličkou tvořenou třemi posledními články, bazální články tykadel rezavě červené. Kompletně červené jsou i všechny páry nohou.

Možná záměna: Příbuzný paličník fialový (Necrobia violacea) se odlišuje celkově tmavými končetinami a tykadly. Paličníci rodu Korynetes mají také tmavě zbarvené nohy i tykadla a navíc se odlišují tvarem koncové paličky tykadel.
 
Rozšíření: Kosmopolitní druh, nejčastější v tropických oblastech.
 
V ČR se vyskytuje lokálně po celém území, běžný je i synantropní výskyt v domácnostech či skladových prostorách.
 
Biologie a ekologie: Larvy i imága žijí na mršinách, kostech, kůžích, ale i olejnatých semenech, starém krmivu pro zvířata (často psí granule) apod. Zde se živí zejména larvami much a jiných bezobratlých.


  

    
 
Literatura:

 

Kolibáč J., Majer K. & Švihla V. (2005): Cleroidea: Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Clarion Production. Praha.

 

Kolibáč J. (2018): Phloiophilidae, Acanthocnemidae, Trogossitidae, Thanerocleridae, Cleridae. Icones insectorum Europae centralis. Folia Heyrovskyana 33: 1-33.