Naumburgia thyrsiflora - bazanovec kytkokvětý

11. 6. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - bazanovec kytkovětý

Syn.: Naumburgia thyrsiflora (L.) J. E. Duby in DC.; Naumburgia thyrsiflora (L.) Kuntze; Naumburgia guttata Moench; Lysimachia thyrsiflora L.

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité

Status: §2, C3

 

Popis: Vytrvalá lysá bylina, vzácněji na rubech listů měkce chlupatá. Oddenek přímý až šikmý, velmi typicky se svazky nadzemních kořenů, ve vodě ponořených, s bělavými výběžky s obnovovacími pupeny. Lodyha přímá, vysoká do 60 cm, ve spodní části dutá a naopak ve vrchní vyplněná dření. Barva lodyhy zelená až žluto zelená, naspod s červenavými šupinami. Listy křižmostojné, řidčeji v přeslenech, úzce kopinaté, celokrajné, na okraji podvinuté, s červenými tečkami. Květenství je hustý hrozen v úžlabí středních listů, květy nejčastěji 6četné, koruna květů žlutá, korunní cípy na koncích s červeně vyniklými žláznatými cípy.

 

Možná záměna: Bazanovec kytkovětý je jediným zástupcem rodu na severní polokouli. Často je řazen do rodu vrbina (Lysimachia) a ve sterilním stavu je poměrně často zaměňován s vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris). Od které se odlišuje charakterem lodyhy, postavením listů na lodyze, přítomností/nepřítomností žláznatých chlupů.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím mírný pás a jižní část pásu boreálního severní polokoule, jak v celé Eurasii, tak rovněž v Severní Americe, kam nejjižnější lokality sahají po Kalifornii.

 

V České republice byl výskyt bazanovce roztroušený na většině území, kromě Karpat, zahrnující planární až submontánní stupeň a převážně oblast mezofytika a termofytika, v oreofytiku již vzácněji. Dnes spíše vzácný, ustupující druh, v současnosti hojnější především v rybničních oblastech jižních Čech a také na Českolipsku.

 

Ekologie: Druh heliofytní, vázaný na mokřadní biotopy, bažiny, rákosiny podél rybníků, tůně, slepá ramena řek. Na půdy vlhké až bažinné, spíše kyselé pravidelně nebo stále přeplavované nevysokým sloupcem vody. Součást vegetace vysokých ostřic sv. Magnocaricion elatae nebo Caricion rostratae.

 

Hemikryptofyt, kvete v květnu až červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zvláště chráněný v kategorii silně ohrožené druhy. V Červeném a černém seznamu veden jako druh ohrožený. Jedná se o typického zástupce mokřadní vegetace a součást mokřadních biotopů, které v minulých desetiletích prošly celou řadou melioračních opatření, přetvářením na intenzivně obhospodařované plochy, eutrofizačními a sukcesními procesy, rovněž velice negativně se na ústupu z lokalit podepsaly rozsáhlé úpravy rybničních břehů.

 

naumburgia_thyrsiflora1 naumburgia_thyrsiflora2 naumburgia_thyrsiflora3