Nasturtium officinale - potočnice lékařská

14. 2. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Nasturtium officinale W. T. Aiton – potočnice lékařská

Syn.: Sisymbrium nasturtium-aquaticum L.; Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: VU, §S

 

Popis: Bylina s větvenými lodyhami, vysokými obvykle 30–80 cm. Listy lichozpeřené, na podzim zůstávají zelené; lístky nejčastěji v počtu 5–7, přisedlé, celokrajné nebo nepravidelně mělce vroubkované. Květy s korunními lístky bílými, prašníky žlutými. Šešule válcovité, většinou vzhůru prohnuté; plodní stopky do 14 mm dlouhé. Semena dvouřadá, se síťnatou skulpturou tvořenou 25–50 oky na každé straně.

 

Možná záměna: Na našem území je třeba brát zřetel na ještě vzácnější potočnici drobnolistou (Nasturtium microphyllum), která se liší delšími, tenčími šešulemi, ve kterých jsou semena uložena v jedné řadě a mají jemnější síťnatou strukturu. Další znaky jsou v podzimním zbarvení listů, které je u tohoto druhu do červena až bronzova. Obě naše potočnice se na společných lokalitách, což je k vzácnosti obou druhů, velmi raritní záležitost, mohou křížit za vzniku hybridogenního druhu potočnice zkřížené (N. ×sterile), který má zřetelně deformované a téměř bezsemenné šešule.

V literatuře je uváděna častá záměna potočnic za řeřišnici hořkou (Cardamine amara), která se na první pohled odlišuje fialově zbarvenými prašníky a rovnými šešulemi. Potočnice mají prašníky vždy žluté.

 

Rozšíření: V současnosti je druh rozšířen kosmopolitně s výjimkou suchých až aridních oblastí. V Evropě roste zejména v západní a jižní části kontinentu. V mnoha částech světa se pěstuje a stanovení původního areálu je jen velice obtížné.

 

V České republice roste vzácně, jen místy roztroušeně. Výskyt je koncentrován v nížinách v Čechách, kde roste zejména v Polabí a v Pojizeří. Na Moravě roste jen bodově na několika lokalitách.

 

Ekologie: Potočnice roste na vlhkých až mokřadních biotopech, preferuje břehy vodotečí a vodní příkopy, místa bohatá na živiny. Za vhodných podmínek vytváří dominantní porosty klasifikované jako as. Nasturtietum officinalis.

 

Ochrana a ohrožení: Potočnice lékařská je zvláště chráněným druhem v kategorii silně ohrožených druhů. V Červeném seznamu je řazena mezi druhy zranitelné (VU), což odráží vzácnost druhu na našem území.

 

Poznámka: Po světě se s oblibou pěstuje jako salátová zelenina a náhražka hořčice a nezřídka zplaňuje, jako invazní a expanzivně se šířící druh je známa především v Severní a Jižní Americe. Jako mokřadní rostlina často hostí metacerkárie motolice jaterní (Fasciola hepatica) a je tak jedním z nejčastějších vektorů tohoto parazita pro lidi. V 80. letech 20. století ve Španělsku byla potočnice označena za vektor tohoto parazita v téměř 70 % případů onemocnění fasciolózou. Mimo to je potočnice bohatým zdrojem vitamínů a potenciálním zdrojem látek uplatnitelných v prevenci výskytu rakoviny.

 

 

Literatura:

 

Mas-Coma S., Burgues M. D. & Valero M. A. (2018): Human fascioliasis infection sources, their diversity, incidence factors, analytical methods and prevention measures. – Parasitology, 145/13: 1–35.

 

Tomšovic P. (1992): Nasturtium R. Br. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 89–92.