Myrmecophilus acervorum - cvrčík mravenčí

26. 8. 2018 vytvořil Stanislav Rada

Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) – cvrčík mravenčí 

Čeleď: Myrmecophilidae – cvrčíkovití

Status: běžný druh

 

Popis: S délkou těla 2,5–3,5 mm se jedná o nejmenší druh řádu rovnokřídlí v Česku. Tělo je vejčité, zcela bezkřídlé, hnědě zbarvené s dvěma světlými příčnými proužky. Výrazná jsou dlouhá tykadla, mohutně vyvinutá stehna zadních nohou a dva dlouhé štěty na konci zadečku, odstávající do stran a mírně nahoru. Na konci zadečku dospělých samic se dále nachází přibližně 1,5 mm dlouhé kladélko.

 

Možná záměna: Pro Českou republiku nezaměnitelný druh. Při zběžném pohledu mohou cvrčíci připomínat drobné nymfy švábů.

 

Rozšíření: Je udáván z Německa, Rakouska, Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Celkové rozšíření druhu není dobře známo. Starší nálezy ze Španělska, Francie, Itálie, Řecka a bývalé Jugoslávie zřejmě náleží jiným druhům rodu Myrmecophilus.

 

V ČR hojný druh po celém území vyjma hor, běžnější je v nížinách do 300 m n. m., nad 500 m n. m. je nalézán jen zřídka.

 

Biologie a ekologie: Cvrčík mravenčí žije v hnízdech různých druhů mravenců. Je teplomilný a nejčastěji bývá v mraveništích na suchých teplých lokalitách, méně často na lokalitách vlhkých nebo zastíněných. Častými biotopy jsou stepi, písčiny, lomy, suché pastviny, okraje polí, parky, intravilány měst a vesnic, řídké doubravy i lužní lesy. Pravděpodobně preferuje soužití s mravenci rodu Lasius, obývá ale i hnízda mravenců rodu Myrmica, Formica i jiných. Nejčastěji bývá nalézán v mraveništích vybudovaných pod kameny, pod dřevem nebo ve dřevě. V mraveništích se živí jako příživník na mravenčím plodu a vajíčkách. Ve střední Evropě se rozmnožuje téměř výhradně partenogeneticky (samice kladou neoplodněná vajíčka, ze kterých se líhnou opět samice). Samci se vyskytují vzácně a v ČR nebyli nikdy nalezeni (ukázalo se, že údajné nálezy samců z ČR byly samičí nymfy). Nymfy se líhnou na jaře, od června do října se vyskytují dospělci. Dospělé samice i odrostlé nymfy lze zastihnou i při potulkách mimo mraveniště, které slouží k šíření na nová místa. Dokáží rychle běhat, jen málo skáčou.

 

Taxonomická poznámka: V Evropě se vyskytuje celkem 8 druhů rodu Myrmecophilus, z nichž M. acervorum je nejrozšířenější a zasahuje nejdále na sever. Ostatní druhy se vyskytují v jižní Evropě.

 

 

 

Literatura:

 

Bezděčka P., Kočárek P., Šuhaj J. (2000): Rozšíření cvrčíka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezku a poznámky k jeho biologii. Klapalekiana 36: 7–17.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.