Myosotis sparsiflora - pomněnka řídkokvětá

10. 5. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Myosotis sparsiflora Pohl – pomněnka řídkokvětá

Syn.: Strophiostoma sparsiflorum (Pohl) Turcz.

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s chabou, hranatou, od báze větvenou, do 50 cm dlouhou lodyhou s nazpět obrácenými rovnými chlupy. Listy obkopinaté až obvejčité, na obou stranách drsně chlupaté. Květenstvím jsou řídké, chudokvěté vijany skládané ze 3–8 květů; květní stopky za plodu dolů sehnuté. Kalich široce zvonkovitý, se špičatými cípy až do 3/4 délky. Koruna kolovitá, korunní trubka velmi krátká. Tvrdky černé, s bílým přívěskem na bázi.

 

Možná záměna: V kombinaci chudokvětých vijanů, ohnutých, hluboce členěných květních stopek a tvrdek s přívěskem dobře poznatelný druh pomněnky. Habitem může připomínat pupkovec pomněnkovitý (Omphalodes scorpioides), který má lysé lodyhy, tmavě modré koruny květů, charakteristický tvar plodů a vytváří četné letní sterilní lodyhy.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který má těžiště výskytu v rámci evropského kontinentu ve střední a východní části. Západní hranice areálu prochází Německem, na východ po střední část Ruska a Kavkaz.

 

V České republice roste zejména v nižších až středních polohách, tedy v termofytiku a mezofytiku, kde je místy až častým druhem. Výše a do horských poloh nezasahuje, chybí tak v rozsáhlých oblastech hraničních pohoří, ale také třeba ve značné části Vysočiny.

 

Ekologie: Ekologicky plastický, (polo-)stinný druh lužních lesů, dubohabřin, vlhčích lesních lemů a okrajů luk. Může se udržovat na sekundárních stanovištích jako stinné partie městských parků. Preferuje na humus a živiny bohaté, vlhké, hlubší půdy.

 

Jednoletý terofyt až ozimá dvouletka s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Ochrana a ohrožení: Pomněnka řídkokvětá je v Červeném seznamu vedena v nízké kategorii málo dotčených druhů (LC). Z důvodu krátké doby kvetení může být v terénu přehlížena.

 

 

Literatura:

 

 

Fedorov A. (ed.): Flora of Russia: The European Part & Bordering Regions, vol. 5, A. A. Balkema, 521 pp.

 

Štěpánková J. (2000): Myosotis L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 216–234.