Mycterus curculioides - zubohlavec

31. 12. 2020 vytvořil Filip Trnka

Mycterus curculioides (Fabricius, 1781) – zubohlavec

V ČR vždy vzácný a jednotlivě se vyskytující druh v nejteplejších částech Čech i Moravy. Historicky znám z poměrně hodně lokalit, dnes jen velmi vzácně.
Biologie a ekologie: Dospělci od května do září s maximem v červnu. Xerotermofilní druh s vazbou na písčiny, suché trávníky, skalní stepi nebo lesostepi. Bionomie druhu není příliš dobře známa, imaga nejčastěji na květech bylin z čeledí hvězdnicovitých (Asteraceae) a miříkovitých (Apiaceae). Larvální vývoj není přesně znám, larva byla nalezena pouze jednou, pod kůrou mrtvé borovice (Pinus spp.).
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „ohrožený“. Biotopy tohoto druhu jsou ohroženy především zarůstáním a náletem dřevin. K podstatné redukci těchto biotopů na našem území též přispělo záměrné zalesňování. Vhodným managementem je narušování půdního krytu, pastva, pojezd vozidel a vyřezávání náletu.
Literatura:
Crowson R. A. & Viedma M. G. (1964): Observations on the relationships of the genus Circaeus Yablok. and Mycterus Clairv. (Col. Heteromera). Eos 40: 99–107. 
Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.
Konvička O. & Trnka F. (2020): Brouci čeledi Mycteridae v České republice. Beetles of the family Mycteridae in the Czech Republic. Klapalekiana 56: 31–44.
Pollock D. A. (2010): 11.20. Mycteridae Blanchard, 1845. Pp. 693–699. In: Leschen R. A. B., Beutell R. G. & Lawrence J. F. (eds): Handbook of Zoology. Arthropoda: Insecta. Coleoptera, Beetles. Morphology and systematics. Volume 2 (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujoidea partim). Walter de Gruyter, Berlin & New York.Mycterus curculioides (Fabricius, 1781)

Čeleď: Mycteridae – zubohlavcovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 5–10 mm, zbarvení těla, končetin a tykadel černé, celé tělo se žlutavým přilehlým chloupkováním (starší jedinci mohou být odření a pouze černí). Nosec na hlavě výrazně protažený.

 

Možná záměna: Podobný je příbuzný Mycterus tibialis. Oba druhy lze snadno rozlišit, M. curculioides má výrazně protažený nosec. Končetiny a tykadla jsou zbarveny jednotně, většinou tmavě. Chloupkování krovek je pouze přilehlé. M. tibialis má nosec krátký a holeně, chodidla a tykadla světlejší než stehna. Chloupkování krovek je mírně odstávající.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh, který obývá Evropu vyjma severních oblastí. Rozšířen je od Portugalska přes Francii až do střední Evropy, dále v Itálii, na Balkáně, Ukrajině, znám také z Lotyšska, Ázerbajdžánu a z centrální a jižní evropské části Ruska. Uveden je také ze severní Afriky, Anatolie a Levantské oblasti.

 

V ČR vždy vzácný a jednotlivě se vyskytující druh v nejteplejších částech Čech i Moravy. Historicky znám z poměrně hodně lokalit, dnes jen velmi vzácně.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do září s maximem v červnu. Xerotermofilní druh s vazbou na písčiny, suché trávníky, skalní stepi nebo lesostepi. Bionomie druhu není příliš dobře známa, imaga nejčastěji na květech bylin z čeledí hvězdnicovitých (Asteraceae) a miříkovitých (Apiaceae). Larvální vývoj není přesně znám, larva byla nalezena pouze jednou, pod kůrou mrtvé borovice (Pinus spp.).

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „ohrožený“. Biotopy tohoto druhu jsou ohroženy především zarůstáním a náletem dřevin. K podstatné redukci těchto biotopů na našem území též přispělo záměrné zalesňování. Vhodným managementem je narušování půdního krytu, pastva, pojezd vozidel a vyřezávání náletu.

 

 

   

 

 

Literatura:

 

Crowson R. A. & Viedma M. G. (1964): Observations on the relationships of the genus Circaeus Yablok. and Mycterus Clairv. (Col. Heteromera). Eos 40: 99–107. 

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Konvička O. & Trnka F. (2020): Brouci čeledi Mycteridae v České republice. Beetles of the family Mycteridae in the Czech Republic. Klapalekiana 56: 31–44.

 

Pollock D. A. (2010): 11.20. Mycteridae Blanchard, 1845. Pp. 693–699. In: Leschen R. A. B., Beutell R. G. & Lawrence J. F. (eds): Handbook of Zoology. Arthropoda: Insecta. Coleoptera, Beetles. Morphology and systematics. Volume 2 (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujoidea partim). Walter de Gruyter, Berlin & New York.